Τα Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν ή να εμπλουτίσουν την ερευνητική τους εμπειρία, τις οργανωτικές και αναλυτικές τους δεξιότητες και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τις απαιτήσεις ενός Κέντρου Αριστείας.

Οι πρακτικές ασκήσεις έχουν συνήθως 3μηνη διάρκεια, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά. Οι προκηρύξεις πρακτικής άσκησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου και στην ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και σε άλλα διαδικτυακά μέσα ενημερωτικού χαρακτήρα, και η επιλογή γίνεται μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων.

Ήδη πάνω από 50 φοιτητές και/ή πτυχιούχοι ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.