Ο Δενδρινός Γιάννης πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του αντίστοιχου προγράμματος του  Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών (περίοδος Μάρτιος 2018 – Μάιος 2018). Έχει φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπου του απονεμήθηκε πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  με βαθμό Άριστα. Τα βασικά ενδιαφέροντά του σχετίζονται με τους τομείς των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Διεθνών Οικονομικών Θεσμών και Διεθνούς Εμπορίου.