Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2000, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη. Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης στα ευρωπαϊκά θέματα.

Υπό το φως της οικονομικής κρίσης, αλλά και των πιο πρόσφατων ευρωπαϊκών εξελίξεων, και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση», συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο έχει ενισχύσει και εξειδικεύσει τις δραστηριότητές του στον τομέα της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Στόχος είναι η ενεργοποίηση, καταγραφή και αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και δημόσιου διαλόγου σε δύο βασικές κατευθύνσεις: α) τη Διακυβέρνηση της ΕΕ και β) την Ευρωπαϊκή & Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες του Κέντρου αποσκοπούν στη μελέτη, εκπαίδευση, ενημέρωση αλλά και την παραγωγή προτάσεων πολιτικής γύρω από τις εκάστοτε κυοφορούμενες εξελίξεις στον τομέα της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, τη θέση της Ελλάδας μέσα στο συνεχώς μεταλλασσόμενο  ευρωπαϊκό περιβάλλον και, γενικότερα, την ελληνική ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική.

Παράλληλα, με την συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Δράσεις Jean Monnet 2017» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κέντρο επεκτείνει το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης για την περίοδο 2017 – 2020, σε ένα νέο θεματικό πεδίο, την Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης. Ο στόχος είναι να μελετηθούν οι εξωτερικές πτυχές της πρόσφατης μεταναστευτικής κρίσης και των προσφυγικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ειδικότερα, την Ελλάδα, καθώς και να προταθούν επιλογές αντιμετώπισής τους.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet επιδιώκει σταθερά συνεργασίες και συνέργειες με άλλους φορείς με παρεμφερείς σκοπούς όπως πχ. με την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δικαίου (EPLO) τις Έδρες Jean Monnet στα ελληνικά ΑΕΙ, το W. Martens Centre for European Studies στις Βρυξέλλες, με το Zurich Elite Business School (ZEBS) και άλλα Πανεπιστήμια, think tanks και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και με αριθμό πολυεθνικών επιχειρήσεων (Google, TUI και άλλες)