Το παρόν βιβλίο  με τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ,  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» αποτελεί συλλογικό πόνημα τριών ερευνητικών ομάδων που συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014-17).

 

 

Report Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση σε Τομείς Κλειδιά (2017)

(ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, για χρήση των ερευνητών του δικτύου)