Ελληνική έκδοση

Η Μεσόγειος μετά την Αραβική Άνοιξη. Εκδημοκρατισμός και όραμα κοινής ευημερίας. Πρακτικά ημερίδας (Αθήνα, 1η Απριλίου 2015)

– Πρεσβεία του Βασιλείου του Μαρόκου στην Ελλάδα
– Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
– Ευρωπαικό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (ΕΚΠΑ)

Εκδόσεις: Ηρόδοτος, Αθήνα, 2017. ISBN: 978-960-485-164-5

 

 

 

Γαλλική έκδοση

La Méditerranée après le Printemps Arabe. Démocratisation et perspective de prospérité partagée. Actes de la journée (Athènes, 1er avril 2015).

– Ambassade du Royaume du Maroc en Grèce
– Institut pour la Démocratie Konstantinos Karamanlis
– Centre Européen d’Excellence Jean Monnet (Université d’Athènes)

Maison d’édition : Hêrodotos, Athènes, 2017 ISBN: 978-960-485-162-2