Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική, 1990 – 2010
Επιμέλεια: Γιάννης Βαληνάκης
Συγγραφείς: Συλλογικό
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet