Οι εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας περιλαμβάνουν Μελέτες, Εκθέσεις, Επιστημονικές Εκδόσεις, Κείμενα Εργασίας, Άρθρα και Γνώμες για θέματα που αφορούν την Εξωτερική Πολιτική, την Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυρβέρνηση, το Διεθνές Δίκαιο, το Μεταναστευτικό Ζήτημα κ.α.

Παράλληλα, μέσα από έντυπες και ηλεκτρονικές ενημερωτικές εκδόσεις, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας συμβάλλει στην ενημέρωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς  Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Εξωτερική και Διεθνή Πολιτική.