• Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική
  • Θαλάσσιες Μεταφορές – Ναυτιλία
  • Θαλάσσιοι Πόροι: Ενέργεια και ΑΟΖ
  • Θαλάσσιος Τουρισμός
  • Θαλάσσια Ασφάλεια
  • Θαλάσσια Χωροταξία
  • Λιμενική Πολιτική
  • Κυματική Ενέργεια
  • Θαλάσσιοι Πόροι: Βιοτεχνολογία-Βιοποικιλότητα-Αλιεία
  • Παράκτιος και Θαλάσσιος Τουρισμός
  • Νησιωτικότητα