Στο πλαίσιο της Μονάδας, συνεργάζονται μέλη ΔΕΠ, έμπειροι επαγγελματίες και νέοι ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, είτε σε μεμονωμένες έρευνες, είτε ως ομάδες εργασίας. Μέχρι σήμερα οι ερευνητές της Μονάδας έχουν εστιάσει στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 1. Ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού
 2. Εκπαίδευση και κατάρτιση στον αειφόρο τουρισμό στην ΕΕ
 3. Ειδικές μορφές τουρισμού στην Ε.Ε. και την Ελλάδα
 4. Δίκαιο του Τουρισμού
 5. Τεχνολογικές εξελίξεις στον Τουρισμό
 6. Crisis Management
 7. Νέες μορφές Τουρισμού
 8. Αειφόρος Τουρισμός και Ανάπτυξη στην ΕΕ
 9. Τα παραδοσιακά μοντέλα τουρισμού: Στρατηγικές δράσεις και συγκριτικά πλεονεκτήματα
 10. e- tourism
 11. Επιχειρηματικότητα και Τουρισμός

 

Διεθνές συνέδριο και Spring school στην Κω με θέμα τον αειφόρο τουρισμό

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον Τουρισμό με θέμα «Σύγχρονες Τάσεις του Τουρισμού στην ΕΕ και την Ελλάδα»

 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Μονάδας, εκπονούνται και εκδίδονται επιστημονικές εργασίες καθώς και policy papers με αναλύσεις και προτάσεις.

Επιστημονικές Διακρίσεις

 • Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet συμμετείχε με ανάθεση από το ΙΝΣΕΤΕ και σε συνεργασία με την PWC και την Remaco στη μελέτη “Εξειδίκευση των δράσεων στρατηγικού σχεδίου τουρισμού και στρατηγική μελέτη ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού στον τουριστικό τομέα”. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (Κωδικός έργου: MIS 485414).

 

 • Google