Διευθυντής της Μονάδας
Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης

Επικεφαλής της Μονάδας  Μαρία -Ελένη Ροζάλη, MA Communications

Επιστημονικοί Σύμβουλοι
Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρ. Πρόεδρος ΕΟΤ
Επ. Καθηγητής Γ. Μεντής, ΕΚΠΑ
Γιάννης Άγγλος, πρ. ΓΓ ΕΟΤ
Δρ. Παναγιώτα Κουρή, Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Με τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού συνεργάζονται και οι Καθηγητές:

Δημήτριος Μπούχαλης, Bournemouth University
Αλέξης Παπαθανάσης, Bremerhaven University of Applied Sciences
Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αλέξανδρος Παρασκευάς, University of West London
Ιωάννης Τούντας , ΕΚΠΑ

Ερευνητές
Παναγιώτα Κουρή, Δρ. Τουρισμού, Senior Associate
Μάρθα Χατζηαντωνίου, Δρ. Νομικής, Senior Associate
Ευαγγελία Κατσικέα, Επικ. Καθηγήτρια ΑΣΟΕΕ
Παύλος Καμπανής, Ερευνητής
Ελένη Ροζάλη, Ερευνήτρια
Αναστασία Παναγιωτοπούλου, Ερευνήτρια
Γιώργος Καμπουρόπουλος, Ερευνητής
Νικολέττα Γκουρή, MSc στη Διοίκηση Τουρισμού
Dr. Tuan Phong Ly
Dora Smolcic Jurdana
Δρ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος
Μόσχος Ψιμούλης
Κώστας Γιαννόπουλος
Χριστίνα Κοκκάλα
Νικόλαος Μαντάς
Ναταλί Δόλογλου
Νικολέττα Γκουρη
Νεοκλής Μαντάς
Ελευθέριος Σδουκόπουλος
Σωτήριος Μιχ. Μανώλογλου
Κωνσταντίνα Μαντζαβίνου