Στόχος της Μονάδας Ευρωπαϊκού Τουρισμού είναι να συνεισφέρει στην ανάλυση και έρευνα των ευρωπαϊκών πολιτικών και τάσεων στον τομέα του τουρισμού και των αντίστοιχων ελληνικών, καθώς και να επεξεργαστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα του χώρου αυτού. Η Μονάδα φιλοδοξεί να συγκεντρώσει γύρω από αυτήν το πλέον αξιόλογο δυναμικό της χώρας, τόσο σε εμπειρίες και γνώσεις, όσο και σε ερευνητικό έργο, να δημιουργήσει συνέργειες με τον κόσμο των επιχειρήσεων και των φορέων του τουρισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και να συμβάλει στην κατάρτιση νέων ανθρώπων στην πιο δυναμική και πολλά υποσχόμενη “βιομηχανία” που διαθέτει σήμερα η χώρα μας.

Έμφαση δίνεται στην επιχειρηματικότητα, τις ειδικές μορφές τουρισμού, τις νέες τεχνολογίες, την αειφόρο και υπεύθυνη ανάπτυξη,  κ.α. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της συμβολής του τουρισμού, ώστε να βοηθήσει την Ελλάδα να εξέλθει το συντομότερο δυνατό από την κρίση, αλλά και η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Επιπλέον, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσφέρεται σε νέους επιστήμονες μια πρακτική και αξιοποιήσιμη στην αγορά εργασίας κατάρτιση στον τομέα αυτόν.