• Στόχος

  Στόχος της Μονάδας Ευρωπαϊκού Τουρισμού είναι να συνεισφέρει στην ανάλυση και έρευνα των ευρωπαϊκών πολιτικών και τάσεων στον τομέα του τουρισμού και των αντίστοιχων ελληνικών, καθώς και να επεξεργαστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα του χώρου αυτού. Η Μονάδα φιλοδοξεί να συγκεντρώσει γύρω από αυτήν το πλέον αξιόλογο δυναμικό της χώρας, τόσο σε εμπειρίες και γνώσεις, όσο και σε ερευνητικό έργο, να δημιουργήσει συνέργειες με τον κόσμο των επιχειρήσεων και των φορέων του τουρισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και να συμβάλει στην κατάρτιση νέων ανθρώπων στην πιο δυναμική “βιομηχανία” που διαθέτει σήμερα η χώρα μας.

  Έμφαση δίνεται στην επιχειρηματικότητα, τις ειδικές μορφές τουρισμού, την αειφόρο και υπεύθυνη ανάπτυξη, τις νέες τεχνολογίες, κ.α. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της συμβολής του τουρισμού, ώστε να βοηθήσει την Ελλάδα να εξέλθει το συντομότερο δυνατό από την κρίση, αλλά και η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Επιπλέον, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στοχεύουμε και σε μια πιο πρακτική και αξιοποιήσιμη στην αγορά εργασίας κατάρτιση στον τομέα αυτόν

 • Θεματικές

  Στο πλαίσιο της Μονάδας, συνεργάζονται μέλη ΔΕΠ, έμπειροι επαγγελματίες και νέοι ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, είτε σε μεμονωμένες έρευνες, είτε ως ομάδες εργασίας. Μέχρι σήμερα οι ερευνητές της Μονάδας έχουν εστιάσει στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  1. Ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού
  2. Εκπαίδευση και κατάρτιση στον αειφόρο τουρισμό στην ΕΕ
  3. Ειδικές μορφές τουρισμού στην Ε.Ε. και την Ελλάδα
  4. Δίκαιο του Τουρισμού
  5. Τεχνολογικές εξελίξεις στον Τουρισμό
  6. Crisis Management
  7. Νέες μορφές Τουρισμού
  8. Αειφόρος Τουρισμός και Ανάπτυξη στην ΕΕ
  9. Τα παραδοσιακά μοντέλα τουρισμού: Στρατηγικές δράσεις και συγκριτικά πλεονεκτήματα
  10. e- tourism
  11. Επιχειρηματικότητα και Τουρισμός

  Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Μονάδας, ετοιμάζονται, επίσης, επιστημονικές εργασίες πχ για το Δίκαιο του Τουρισμού, καθώς και policy papers με αναλύσεις και προτάσεις.

  Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet συμμετείχε με ανάθεση από το ΙΝΣΕΤΕ και σε συνεργασία με την PWC και την Remaco στη μελέτη “Εξειδίκευση των δράσεων στρατηγικού σχεδίου τουρισμού και στρατηγική μελέτη ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού στον τουριστικό τομέα”. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (Κωδικός έργου: MIS 485414).

 • Ομάδα

  Διευθυντής της Μονάδας
  Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης

  Επικεφαλής της Μονάδας  Μαρία -Ελένη Ροζάλη, MA Communications

  Επιστημονικοί Σύμβουλοι
  Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρ. Πρόεδρος ΕΟΤ
  Επ. Καθηγητής Γ. Μεντής, ΕΚΠΑ
  Γιάννης Άγγλος, πρ. ΓΓ ΕΟΤ
  Δρ. Παναγιώτα Κουρή, Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης

  Επιστημονικοί Συνεργάτες
  Με τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού συνεργάζονται και οι Καθηγητές:

  Δημήτριος Μπούχαλης, Bournemouth University
  Αλέξης Παπαθανάσης, Bremerhaven University of Applied Sciences
  Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Αλέξανδρος Παρασκευάς, University of West London
  Ιωάννης Τούντας , ΕΚΠΑ

  Ερευνητές
  Παναγιώτα Κουρή, Δρ. Τουρισμού, Senior Associate
  Μάρθα Χατζηαντωνίου, Δρ. Νομικής, Senior Associate
  Ευαγγελία Κατσικέα, Επικ. Καθηγήτρια ΑΣΟΕΕ
  Παύλος Καμπανής, Ερευνητής
  Ελένη Ροζάλη, Ερευνήτρια
  Αναστασία Παναγιωτοπούλου, Ερευνήτρια
  Γιώργος Καμπουρόπουλος, Ερευνητής
  Νικολέττα Γκουρή, MSc στη Διοίκηση Τουρισμού
  Dr. Tuan Phong Ly
  Dora Smolcic Jurdana
  Δρ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος
  Μόσχος Ψιμούλης
  Κώστας Γιαννόπουλος
  Χριστίνα Κοκκάλα
  Νικόλαος Μαντάς
  Ναταλί Δόλογλου
  Νικολέττα Γκουρη
  Νεοκλής Μαντάς
  Ελευθέριος Σδουκόπουλος
  Σωτήριος Μιχ. Μανώλογλου
  Κωνσταντίνα Μαντζαβίνου

 

 • Εκδηλώσεις – Προγράμματα

 

 1. «Νέες Τεχνολογίες και Τουρισμός» https://jmce.gr/portal/2017/03/20/new-technologies-and-tourism/

20 Μαρτίου 2017 – Aίθουσα εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στην Πλάκα

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου  (EPLO) διοργάνωσαν Ημερίδα για τις νέες τεχνολογίες στον τουρισμό, τις νέες τάσεις καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης, όσο και προορισμού.

 

 

 

2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών «Αειφόρος Τουρισμός στην ΕΕ »-Seminar on European Tourism Governance (2015-16)

https://jmce.gr/portal/courses/sustainable-tourism-eu/

 

3.Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων και Κρίσεων στον Τουρισμό | Workshop in Risk and Crisis Management in Tourism” https://jmce.gr/portal/2016/11/14/business-risks-and-crisis-management-in-tourism/

14 Νοεμβρίου 2016 – Ξενοδοχείο Electra Palace, Αθήνα

Εισηγητής:  καθηγητής Αλέξανδρος Παρασκευάς, International Center for Hotel & Resort Management, University of West London

Στο workshop αναπτύχθηκαν θέματα όπως:

 • Η βασική κατανόηση των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων στον τομέα του τουρισμού,
 • η παρουσίαση των ορισμών και του τρόπου ανάλυσης των μορφών που μπορεί να πάρει μια κρίση,
 • οι παράγοντες που την προκαλούν
 • οδηγίες για την αντιμετώπιση του κρίσιμου γεγονότος,
 • πρόληψη των κρίσεων και σχεδιασμός για την διαχείριση τους.

 

4. Συζήτηση “Επιχειρηματικότητα και Τουρισμός”- NGOs Assembly in European Tourism Governance  https://jmce.gr/portal/2016/03/31/entrepreneurship-tourism/

31 Μαρτίου 2016 – Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

 

5. Επιστημονική Ημερίδα «Αειφόρος Τουρισμός και Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση»Workshop on Sustainable Tourism and Development in the European Union https://jmce.gr/portal/2015/03/26/sustainable-tourism-and-development-in-the-european-union/

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015 -Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα

 

 

 

 

 

6.  Διεθνές Συνέδριο και sprimg School με θέμα τον Αειφόρο Τουρισμό  https://jmce.gr/portal/omades-ergasias/european-tourism-unit/sustainable-tourism/

5ος/2015 – Κως

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών και η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνδιοργάνωσαν Διεθνές Συνέδριο στην Κω με τίτλο: «Τουρισμός και Αειφόρος Ανάπτυξη» (1-3/5/2015) και Spring School με θέμα: «Μάνατζμεντ Αειφόρου Τουρισμού» (3-8/5/2015). Με την ολοκλήρωση του Spring School, οι συμμετέχοντες έλαβαν το Jean Monnet Diploma in Sustainable Tourism Management. Η διοργάνωση του Συνεδρίου και του Spring School έγινε με την υποστήριξη των: ETOA (European Tourism Association), ΕΝΑΤ (European Network for Accessible Tourism), IFITT (International Federation for Information Technologies in Travel and Tourism), Tourism and Hospitality Research Journal και των Πανεπιστημίων Bournemouth, Αιγαίου και Brighton.

 

7.  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον Τουρισμό με θέμα «Σύγχρονες Τάσεις του Τουρισμού στην ΕΕ και την Ελλάδα»

2012

https://jmce.gr/portal/omades-ergasias/european-tourism-unit/modern-tourism-trends/

 

8. Ειδική εκδήλωση «Τομείς προτεραιότητας για μια νέα ανάπτυξη: Τουρισμός, Ναυτιλία, Γεωργία/Αλιεία»

27/11/2012, Αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

 

9. Ημερίδα «Μια συνεκτική αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας απέναντι στην κρίση» 

2/7/2012, Αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

http://www.jmc.uoa.gr/fileadmin/jmc.pspa.uoa.gr/uploads/PDFs/20120702_invitation.pdf