• Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση
  • Μέτρα Ελληνικής «αγροτικής διακυβέρνησης» για την αξιοποίηση της αναμορφωμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
  • Δυναμικές καλλιέργειες και ενίσχυση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων
  • Επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτικά προϊόντα ποιότητας/ δυνατότητες χρηματοδότησης
  • Ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών άλλων Κ-Μ, στην ελληνική πραγματικότητα: η περίπτωση της κτηνοτροφίας
  • Καλλιέργεια μικρών εκτάσεων και Αγροτική Ανάπτυξη
  • Ανάπτυξη Συλλογικών Μορφών Οργάνωσης
  • Η σύγχρονη τραπεζική σκέψη στις χρηματοδοτήσεις  του αγροτικού τομέα
  • Εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στην Ελλάδα
  • Prospects for EU Agriculture and Rural Areas in the next 20 years

 

Ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση και Ελληνική Γεωργία»