Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας

Επιστημονικοί Συνεργάτες και Εμπειρογνώμονες:
Καθηγητής Λεωνίδας Λουλούδης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Παύλος Καρανικόλας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γιάννης Δούκας, Διδάκτορας Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών
Παύλος Πέζαρος, Επίτιμος Διευθυντής Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Στις ερευνητικές δραστηριότητες τις ομάδας συμμετέχουν, επίσης, νέοι ερευνητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και διδάκτορες)