• Στόχος

Στόχος της Μονάδας Ευρωπαϊκής Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να συνεισφέρει προς τη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας Ελληνικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Η Μονάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν συνεκτικό κρίκο μεταξύ επιστήμης, γεωργίας, επιχειρήσεων και άλλων φορέων, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και του δυναμικού των νέων ανθρώπων που διαθέτει η χώρα μας. Επιπλέον, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας στοχεύουμε και σε μια πιο πρακτική και εφαρμόσιμη συνεισφορά.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020, προσφέρεται μια νέα προοπτική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη.

  • Θεματικές

1. To πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
2. Ευκαιρίες απασχόλησης στον Αγροτικό Χώρο / δυνατότητες χρηματοδότησης
3. Ευκαιρίες / δυνατότητες παραγωγής κηπευτικών / θερμοκηπιακων καλλιεργειών
4. Ευκαιρίες/Δυνατότητες παραγωγής αρωματικών φυτών
5. Ευκαιρίες / Δυνατότητες Κτηνοτροφικής Παραγωγής
6. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ (ΚΑΠ, περιφερειακή πολιτική)

  • Ομάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Καθηγητής Λεωνίδας Λουλούδης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Παύλος Καρανικόλας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γιάννης Δούκας, Διδάκτορας Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εμπειρογνώμονες
Παύλος Πέζαρος, Επίτιμος Διευθυντής Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στις ερευνητικές δραστηριότητες τις ομάδας συμμετέχουν, επίσης, νέοι ερευνητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και διδάκτορες).