Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ec.europa.eu/ellada/

Γραφείο  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
www.europarl.gr

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας
www.oke.gr