Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)
www.un.org

Συμβούλιο της Ευρώπης
www.coe.int

Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου – ΝΑΤΟ
www.nato.org

Παγκόσμια Τράπεζα
www.worldbank.org

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
www.wto.org