Θεματικές Ενότητες:

  1. Οικονομικά της κρίσης – όροι και βασικές έννοιες
  2. Διεθνείς Θεσμοί και Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση
  3. Προϋπολογισμός ΕΕ: ΕΣΠΑ
  4. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση
  5. Η κρίση στην Ευρώπη
  6. Η ελληνική κρίση – ανασκόπηση, απολογισμός και προοπτικές

Το πρόγραμμα