Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να κατανοήσουν από ειδικούς επιστήμονες και με τρόπο απλό και πειστικό τα πραγματικά αίτια της οικονομικής κρίσης και τις προοπτικές εξόδου από αυτήν. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει σκοπό την επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ενημέρωση των συμμετεχόντων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη εξοικείωσης του κοινού με τα απαραίτητα ερμηνευτικά εργαλεία, προκειμένου να παρακολουθήσει την τρέχουσα οικονομική και πολιτική επικαιρότητα σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Θεματικές ενότητες