Εισηγητές

Michel Jean Pappe, π. Γενικός Δ/ντης Διαχειριστικού Φορέα ΕΣΠΑ (ΑΝ.ΔΙ.Α), Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής, Capital Partners LCC, π. Γενικός Διευθυντής HELASOD Group, Senior Partner & CEO Spartan Investment Group

Ευδοκία Μαυρομάτη, Νομικός Σύμβουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Σύμβουλος στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Θεματικές ενότητες

  • Υγιής Νεοφυής Επιχειρηματικότητα & Αυτοαπασχόληση
  • Επενδυτική Προτεραιότητα ή Δημιουργία Νέων Καινοτόμων επιχειρήσεων
  • Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (COSME, SME instrument, INTERREG)
  • Τραπεζικός Δανεισμός
  • Διοικητικός & Οικονομικός έλεγχος του έργου
  • Ολοκλήρωση & Πιστοποίηση έργου
  • Ενίσχυση ΜΜΕ Τουρισμού με σκοπό τον Εκσυγχρονισμό
  • Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις Νέες αγορές
  • Ποιοτική αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες απαιτήσεις Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος