Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και πτυχιούχους ή φοιτητές που θέλουν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στη διαπραγμάτευση και την επίλυση διαφορών. Οι συμμετέχοντες διδάσκονται νέες μεθόδους προσέγγισης των διαφόρων πτυχών και προκλήσεων που τίθενται σε μια διαπραγμάτευση τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Μέσα από τη συνεχή εξέταση περιπτωσιολογικών μελετών και με ατομικά τεστ καθ’ όλη τη διάρκεια των σεμιναρίων, αλλά και με τη μέθοδο της προσομοίωσης, εξοικειώνονται στην πράξη με τις μεθόδους αυτές και αναπτύσσουν δεξιότητες για την επίλυση διαφορών.

Θεματικές Ενότητες:

1. Νέα προσέγγιση των διαπραγματεύσεων και της επίλυσης διαφορών
2. Αντιμετώπιση δύσκολων πρακτικών του αντιπάλου κατά τη διαπραγμάτευση
3. Η εμπειρία των ανθρώπων της πράξης
4. Η εφαρμογή της θεωρίας των διαπραγματεύσεων στην πράξη. Περιπτωσιολογικές μελέτες
5. Η εφαρμογή της θεωρίας των διαπραγματεύσεων στην πράξη. Προσομοίωση