Ζωή Καρδασιάδου Δ.Ν., Δικηγόρος, Ευρωπαίος Επόπτης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, πρώην προϊσταμένη στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Αθηνά Μπούρκα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ειδική Επιστήμων σε θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών
Θεοδώρα Τουτζιαράκη Ειδική Επιστήμων (Δικηγόρος) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Γρηγόρης Λαζαράκος Δ.Ν., Δικηγόρος, πρώην αν. μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 


Σε ποιους απευθύνεται

Σημασία σεμιναρίου

Με το πέρας του σεμιναρίου θα έχετε αποκτήσει…