Με το πέρας του σεμιναρίου θα έχετε αποκτήσει:

  • Βασικές γνώσεις για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  • Γνώση της ερμηνείας και της (θεωρητικής και πρακτικής) προσέγγισης των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων (λ.χ. Ευρωπαίου Επόπτη για την Προστασία των Δεδομένων, Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29) επί συγκεκριμένων ζητημάτων του Κανονισμού.
  • Κατανόηση του τρόπου προσαρμογής του υπευθύνου επεξεργασίας στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού.

 

Δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου

Δείτε την πρόσκληση


Εισηγητές

Σε ποιους απευθύνεται

Σημασία σεμιναρίου