Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση» – Seminar on European Agriculture GovernanceΠεριγραφή του Προγράμματος – Programme

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και πτυχιούχους (ή φοιτητές) που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στα παρακάτω πεδία και στον τομέα της χάραξης μια σύγχρονης αγροτικής πολιτικής. Απευθύνεται, επίσης, σε (νέους) Επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε όλο το φάσμα της Αγρο-Διατροφικής αλυσίδας.

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση σε τομείς-κλειδιά για την ανάκαμψη της Ελλάδας: αγροτική παραγωγή, τουρισμός, θαλάσσια πολιτική», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, ενώ την εποπτεία του συγκεκριμένου σεμιναριακού κύκλου έχει ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.


Θεματικές ενότητες

  1. Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση
  2. To πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
  3. Μέτρα Ελληνικής «αγροτικής διακυβέρνησης» για την αξιοποίηση της αναμορφωμένης ΚΑΠ
  4. Δυναμικές καλλιέργειες και ενίσχυση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων
  5. Επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτικά προϊόντα ποιότητας/ δυνατότητες χρηματοδότησης
  6. Ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών άλλων Κ-Μ, στην ελληνική πραγματικότητα: η περίπτωση της κτηνοτροφίας

Φωτογραφίες – Photos


Παρουσιάσεις – Presentations

Δείτε εδώ την παρουσίαση του Ευρωπαϊκου κέντρου Αριστείας Jean Monnet στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση» 


Σεμινάρια

Οκτώβριος – Νοέμβριος 2016 | October – November 2016

Τόπος διεξαγωγής: Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Κλεομένους 22α, Λυκαβηττός)

 

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση

Καθ. Ν. Μαραβέγιας, Πανεπιστήμιο Αθηνών/Δρ. Γ. Δούκας

To πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)

Καθ. Δ. Ψαλτόπουλος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μέτρα Ελληνικής «αγροτικής διακυβέρνησης» για την αξιοποίηση της αναμορφωμένης ΚΑΠ

Καθ. Κ. Τσιμπούκας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Δυναμικές καλλιέργειες και ενίσχυση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων

Καθ. Μ. Πολυσίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών άλλων Κ-Μ, στην ελληνική πραγματικότητα: η περίπτωση της κτηνοτροφίας

Καθ. Γ.-Δ. Ζέρβας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτικά προϊόντα ποιότητας/ δυνατότητες χρηματοδότησης 

Καθ. Κ. Ακουμιανάκης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρ. Αντωνιάδης, Αναπ. Δ/νων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς

 


Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015 | November – December 2015

Τόπος διεξαγωγής: Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Κλεομένους 22α, Λυκαβηττός)

 

Θεματικές Ενότητες:

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση

Διδάσκoντες: Καθ. Ν. Μαραβέγιας, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Διοικητικών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Αθηνών/Δρ. Γ. Δούκας

Μέτρα Ελληνικής «αγροτικής διακυβέρνησης» για την αξιοποίηση της αναμορφωμένης ΚΑΠ

Καθ. Κ. Τσιμπούκας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δυναμικές καλλιέργειες και ενίσχυση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων

Καθ. Μ. Πολυσίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτικά προϊόντα ποιότητας/ δυνατότητες χρηματοδότησης

Διδάσκοντες: Καθ. Κ. Ακουμιανάκης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών άλλων Κ-Μ, στην ελληνική πραγματικότητα: η περίπτωση της κτηνοτροφίας

Καθ. Γ.-Δ. Ζέρβας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 


Οκτώβριος – Νοέμβριος 2016 | October – November 2016

Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα εκδηλώσεων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα (Βασ. Σοφίας 2, Σύνταγμα)

 

Θεματικές Ενότητες:

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση

Καθ. Ν. Μαραβέγιας, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Διοικητικών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Αθηνών/Δρ. Γ. Δούκας

Μέτρα Ελληνικής «αγροτικής διακυβέρνησης» για την αξιοποίηση της αναμορφωμένης ΚΑΠ.

Κ. Τσιμπούκας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών άλλων Κ-Μ, στην ελληνική πραγματικότητα: η περίπτωση της κτηνοτροφίας

Καθ. Γ.-Δ. Ζέρβας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτικά προϊόντα ποιότητας/ δυνατότητες χρηματοδότησης

Καθ. Κ. Ακουμιανάκης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δυναμικές καλλιέργειες και ενίσχυση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων

Καθ. Μ. Πολυσίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών