Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων: Σύγχρονες ευρωπαϊκές εξελίξεις & συγκριτική διάσταση

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, που αποτελεί το δεύτερο σεμινάριο σε σειρά τριών θεματικών σεμιναρίων που θα διεξαχθούν την περίοδο 2017-2018[1], εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου και των πολιτικών του ασύλου και των προσφύγων, καθώς και στην συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών και εξω-ευρωπαϊκών συστημάτων ασύλου.

Ειδικότερα, θα τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με την εξέλιξη της έννοιας της «διεθνούς προστασίας» και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ έμφαση θα δοθεί στην δημιουργία και εξέλιξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ). Θα μελετηθεί εκτενώς η εφαρμογή του ΚΕΣΑ τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Επίσης, το σεμινάριο θα επιχειρήσει να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες συστήματα και πολιτικές ασύλου και προσφύγων τρίτων χωρών. Ο ρόλος και η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ σε σχέση με το άσυλο θα εξετασθούν, ενώ ειδική αναφορά θα γίνει στις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις ενόψει της μεταρρύθμισης του ΚΕΣΑ μετά από την προσφυγική & μεταναστευτική κρίση του 2015. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εντρυφήσουν σε ειδικότερα θέματα, όπως το δίκαιο των ασυνόδευτων ανηλίκων, οριακά ζητήματα χορήγησης ασύλου, έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας/χώρας πρώτης υποδοχής, οικογενειακή επανένωση, κτλ.

Το σεμινάριο:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις του ευρωπαϊκού δικαίου ασύλου και προσφύγων, καθώς και στην συγκριτική μελέτη των εθνικών συστημάτων ασύλου τόσο των κρατών-μελών όσο και τρίτων χωρών. Ειδικότερα, θα τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με την εξέλιξη της έννοιας της «διεθνούς προστασίας», ενώ έμφαση δίνεται στην δημιουργία και εξέλιξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ). Θα μελετηθεί η εφαρμογή του ΚΕΣΑ τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Επίσης, το σεμινάριο θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες συστήματα και πολιτικές ασύλου και προσφύγων τρίτων χωρών, όπως η Αυστραλία και οι ΗΠΑ. Ακόμη, ο ρόλος και η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ και του Δικαστηρίου της ΕΕ, σε σχέση με το άσυλο, θα εξετασθούν. Τέλος, ειδική αναφορά γίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις ενόψει της μεταρρύθμισης του ΚΕΣΑ μετά από την προσφυγική & μεταναστευτική κρίση του 2015, με αναφορά σε ειδικότερα θέματα, όπως το δίκαιο των ασυνόδευτων ανηλίκων, οριακά ζητήματα χορήγησης ασύλου, έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας/χώρας πρώτης υποδοχής, οικογενειακή επανένωση, κτλ.

Χορηγήθηκε Βεβαίωση Συμμετοχής. και Πιστοποιητικό στο «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων» σε όσους συμμετείχαν επιτυχώς σε τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος του σεμιναρίου.

Ομιλητές

 • Adams M., German Liaison Officer Athens, Federal Office for Migration and Refugees, Germany
 • Bαληνάκης Γ., Καθηγ. Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, ΕΚΠA
 • Güven, Counselor, Turkish Embassy in Athens
 • Γαβουνέλη Μ., Αναπλ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, ΕΚΠΑ
 • Γιωτάκος Δ., Προϊστάμενος Νομικών Υποθέσεων, Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Καλπούζος Ι., Λέκτορας, Ιδρυτής του Global Legal Action Network, City University, London
  Δημάκου Χρ. – Εκπρόσωπος της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση
 • Κουτσουράκη Ε., Δικηγόρος Δ.Ν., Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Κούφα, Κ. Καθηγ. Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Μαρινάκη Χρ., Δικηγόρος, Πρόεδρος Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
 • Μαρούδα Μ. Ντ., Αναπλ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, Έδρα Jean Monnet EU Solidarity CIPROHA, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αντιπρόεδρος ECRI του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • Μασουρίδου Γ., Εκπρόσωπος της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση
 • Μπαξεβάνης Χ., Διδάκτωρ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βοηθός Συντονισμού της Ερευνητικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ
 • Μπαξεβάνης Χρήστος, Διδάκτωρ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βοηθός Συντονισμού της Ερευνητικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ
 • Morril K., Canadian Ambassador to the Hellenic Republic
 • Νάσκου-Περράκη Π., αφ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος «Καλλιόπης Κούφα»
 • Παπαθεμελής Α., Προϊστάμενος Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Πετράκη Ε., Υπεύθυνη του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Ροζάκης Χρ., Πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ομότιμος Καθηγ. Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου του ΕΚΠΑ
 • Σαράντη Β., Εμπειρογνώμων για θέματα μετανάστευσης, ΥΠΕΞ
 • Σταυρόπουλος Γ., Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
 • Στεφανάκη Κ., Προϊστάμενος Νομικών Υποθέσεων, Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Συρίγος Αγγ, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου & Εξωτερικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Tsoukala D, Migration Officer, Embassy of Sweden
 • Χατζόπουλος Β., Καθηγητής Ευρωπαϊκού δικαίου & πολιτικών του Παντείου Πανεπιστημίου, Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης
 • Χρυσομάλλης Μ., Αναπλ. Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάτοχος Έδρας Jean Monnet, Διευθυντής Τομέα Διεθνών Σπουδών Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Viguera E, Spanish Ambassador to the Hellenic Republic

 

Θεματικές ενότητες – Δελτία Τύπου
Εισαγωγή – Η εξέλιξη της διεθνούς προστασίας – Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ)
Εθνικά συστήματα ασύλου χωρών εκτός ΕΕ & κρατών-μελών ΕΕ
Εφαρμογή του δικαίου του ασύλου & των προσφύγων στην Ελλάδα
Μεταρρύθμιση του Κανονισμού του Δουβλίνου – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & του Δικαστηρίου της ΕΕ
Ειδικότερα θέματα του δικαίου του ασύλου
Εργαστήριο ερευνητών (μόνο για την ερευνητική ομάδα)

 

[1] Προηγήθηκε το πρώτο σεμινάριο με θέμα στην «Ευρωπαϊκή διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα» (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017) και  ακολούθησε το τρίτο σεμινάριο με θέμα στη «Διαχείριση των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων» (Απρίλιος -Μαίος  2018).