Τίτλος Έργου
Η Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης: Οι εξωτερικές διαστάσεις (EU Governance of Migration: The external dimensions) – “EGMED”

Περίοδος Υλοποίησης
Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2020 (Μ36)

Φορείς Συγχρηματοδότησης
-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Erasmus+ Programme)
-Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Κωδικός Έργου
Jean Monnet Activities 2017 (Centres of Excellence) | Decision Nr-2017-2339/001-001

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγ. Γιάννης Βαληνάκης

Περιγραφή Προγράμματος
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δράσεις Jean Monnet 2017», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet επεκτείνει το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης για την περίοδο 2017 – 2020, σε ένα νέο θεματικό πεδίο, τη Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης. Ο στόχος είναι να μελετηθούν οι εξωτερικές πτυχές της πρόσφατης μεταναστευτικής κρίσης και των προσφυγικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ειδικότερα, προς την Ελλάδα. Η διαχείριση της μετανάστευσης έγινε, πράγματι, ένα από τα πιο κρίσιμα πολιτικά θέματα στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, με διαφορετικές προσεγγίσεις από πολλά κράτη-μέλη. Ως εκ τούτου, η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, εξ αιτίας της γεωγραφικής της θέσης, της νησιωτικότητας και της εκτεταμένης ακτογραμμής, αλλά και της εγγύτητάς της με την Τουρκία. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εστιάσει στην ανάλυση των προβλημάτων σχετικά με την διαχείριση της κρίσης, αλλά και να επεξεργαστεί επιλογές αντιμετώπισής τους, σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και ελληνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου, τρεις κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ειδικών ημερίδων θα υλοποιηθούν ανά έτος, την περίοδο 2017-2020.

 

1η Ειδική Ημερίδα
Σύγχρονη μετανάστευση στην Ελλάδα
1ος Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το Μεταναστευτικό
«Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα»
2ος Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το Μεταναστευτικό
Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων: Σύγχρονες ευρωπαϊκές εξελίξεις & συγκριτική διάσταση
3ος Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το Μεταναστευτικό
Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο
4ος Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το Μεταναστευτικό
Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα
5ος Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το Μεταναστευτικό
Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο
6ος Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το Μεταναστευτικό
Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις
 
 
7ος Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το Μεταναστευτικό
Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Ελλάδα και η Τουρκία
8ος Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το Μεταναστευτικό
«Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»
9ος Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το Μεταναστευτικό
«Η Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο»

Πληροφορίες για το έργο