Τo Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet έχει διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια στις εξής θεματικές:

Οι συμμετέχοντες διδάσκονται κυρίως την πρακτική εφαρμογή και άσκηση των γνώσεών τους σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Εξοικειώνονται με την policy-oriented έρευνα και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, καθώς προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς χώρους σχετικούς με τα αντικείμενα του προγράμματος. Επιπλέον, αξιολογούνται ανάλογα με τη δυνατότητα ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις ενός Κέντρου Αριστείας. Στο τέλος της εκπαίδευσής τους και εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, λαμβάνουν Πιστοποιητικό συμμετοχής.

Από τα πιο δημοφιλή προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας jean Monnet είναι τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο» (Learning EU at Schools). Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει, κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιμόρφωση και υψηλής ποιότητας κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, σε επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις των νέων ως Ευρωπαίων πολιτών.

Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet διερευνά τη διοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, σε συνεργασία με ευρωπαϊκά (π.χ. Zurich Elite Business School – ZEBS) και μη ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα κατάρτισης. Τα προγράμματα αυτά θα εστιάζουν κυρίως στην διακυβέρνηση της ΕΕ, τις πολιτικές, την οικονομία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, καθώς και σε άλλους θεματικούς τομείς και θα φέρουν στην Ελλάδα ενδιαφερόμενους σπουδαστές και επαγγελματίες από το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, την Ινδία, την Ουκρανία και άλλες τρίτες χώρες.