ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Μαρασλή 21-23 – 106 76 Αθήνα

Τηλ:     +30 210 7220508

E-mail: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr