Μη κατηγοριοποιημένο

Δεκ
05

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον κλάδο του τουρισμού»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον κλάδο του τουρισμού» To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet  του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τηλεκπαίδευση και αντικείμενο την  «Προστασία των προσωπικών δεδομένων στον κλάδο του τουρισμού», το οποίο θα διεξαχθή εξ αποστάσεως και απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ, σε στελέχη επιχειρήσεων που είτε […]

DETAIL
Ιούλ
12

PRESS RELEASE- Online Seminar “Asylum and Refugee Law: Recent European Developments”

1st Meeting: “International Protection of Refugees” On Thursday 27 April 2023, the Jean Monnet European Center of Excellence of the National and Kapodistrian University of Athens held via the Webex platform the first meeting of the online seminar “Asylum and Refugee Law: Recent European Developments”. The specific theme treated in this meeting was the “International Protection of […]

DETAIL
Ιούλ
12

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ- Διαδικτυακό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»

  1η Θεματική Ενότητα: «Διεθνής Προστασία Προσφύγων» Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex, η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις», το οποίο διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ειδικότερο  θέμα τής πρώτης αυτής συνάντησης ήταν η «Διεθνής Προστασία των […]

DETAIL
Ιούλ
10

Δ.Τ. «Έλεγχος Εφαρμογής Δικαίου Διεθνούς Προστασίας από Δικαιοδοτικά Όργανα»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Διαδικτυακό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» 5η Θεματική Ενότητα: «Έλεγχος Εφαρμογής Δικαίου Διεθνούς Προστασίας από Δικαιοδοτικά Όργανα» Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex, η πέμπτη και τελευταία συνάντηση τού σεμιναρίου «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις», το οποίο διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας […]

DETAIL
Ιούλ
10

Δ.Τ. «Δίκαιο Διεθνούς Προστασίας – άσυλο και επικουρική: εφαρμογή σε ιδιαίτερες ομάδες»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Διαδικτυακό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» 4η Θεματική Ενότητα: «Δίκαιο Διεθνούς Προστασίας – άσυλο και επικουρική: εφαρμογή σε ιδιαίτερες ομάδες» Την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex, η τέταρτη συνάντηση τού σεμιναρίου «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις», το οποίο διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο […]

DETAIL
Ιούλ
10

Δ.Τ. «Νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση – Ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία και εξελίξεις στο δίκαιο ασύλου»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Διαδικτυακό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» 3η Θεματική Ενότητα: «Νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση – Ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία και εξελίξεις στο δίκαιο ασύλου» Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex, η τρίτη συνάντηση τού σεμιναρίου «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις», το οποίο […]

DETAIL
Ιούν
13

Δ.Τ. “Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ):Δημιουργία – Εξέλιξη – Ισχύον δίκαιο”

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Διαδικτυακό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» 2η Θεματική Ενότητα: «Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ): Δημιουργία – Εξέλιξη – Ισχύον δίκαιο» Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η δεύτερη συνάντηση τού σεμιναρίου «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις», το οποίο διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet τού Εθνικού […]

DETAIL
Μάι
05

Δ.Τ. «Διεθνής Προστασία Προσφύγων»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Διαδικτυακό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» 1η Θεματική Ενότητα: «Διεθνής Προστασία Προσφύγων» Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex, η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις», το οποίο διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. […]

DETAIL