ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ webinar «Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης από την Ανατολική Μεσόγειο» έναρξη 16/2/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ webinar «Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης από την Ανατολική Μεσόγειο» έναρξη 16/2/2023

από 16/2 έως 30/3/2023

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 9/2/2023 στο link https://forms.gle/jHyCyQ5CiEiPgbUR8

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως με τίτλο  Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης από την Ανατολική Μεσόγειο», το οποίο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές, σε πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος, σε άλλους χειριστές θεμάτων μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών.

Για το εν λόγω σεμινάριο θα διατεθούν 25 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες που θα λάβουν επιστολή για ορισμό υποτρόφων), και δη κατά προτεραιότητα σε όσα στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου έχουν άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα μετανάστευσης, προσφύγων, διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, ασύλου και συναφών δράσεων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης». Αποτελεί το τρίτο του κύκλου τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκ των οποίων τα δύο πρώτα έχουν ήδη διεξαχθεί, ενώ το προκηρυσσόμενο θα διεξαχθεί από τις 16/2 έως τις 6/4/2023 συμπεριλαμβανομένης και της ημι-ημερίδας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

 

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα κάθε Πέμπτη από 16.00 έως 19.00, από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 16 Μαρτίου 2023, το δε εργαστήριο ερευνητών θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2023.

Η εξέταση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.

Επιπλέον, στους συμμετέχοντες προσφέρεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν την Πέμπτη 6/4/2023 και την ημι-ημερίδα – εργαστήριο με θέμα: «Η Ενίσχυση της Διαχείρισης των Μεταναστευτικών Ροών στα Σύνορα», διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών.

Οι διαλέξεις, το εργαστήριο ερευνητών και η ημι-ημερίδα – εργαστήριο θα λάβουν χώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί (παρακαλούμε δείτε σχετικό πίνακα).

 

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Το σεμινάριο -που περιλαμβάνει πέντε (5) θεματικές ενότητες, ένα (1) εργαστήριο ερευνητών και μία (1) ημι-ημερίδα-εργαστήριο – εστιάζει στις πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την ΕΕ μέσω της Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα μέσω Τουρκίας, και στις εξωτερικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής διαχείρισης των μεταναστευτικών και μεικτών ροών από το 2015 μέχρι σήμερα, με έμφαση στα αίτια δημιουργίας της κρίσης του 2015-2016 και στα διδάγματα που μπορούν να εξαχθούν, καθώς και στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις, και ιδιαίτερα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (περιλαμβανομένου του “συστήματος Δουβλίνου”) μέσω του προτεινομένου Συμφώνου για το Άσυλο και την Μετανάστευση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τα προβλήματα και τις νέες εξελίξεις σε σχέση με την διαχείριση του μεταναστευτικού σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και ελληνικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Προαιρετικά, οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου και θα επιτύχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος του σεμιναρίου, θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην   από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα λήψης Διπλώματος στην «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης» σε όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς τα δύο πρώτα σεμινάρια του κύκλου («Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» 4/2022 & «Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στον Έβρο, στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο» 6/2022) και παρακολουθήσουν και το παρόν.

Η λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ, και για τα τρία σεμινάρια του κύκλου, η κατάθεση μίας (1) ερευνητικής εργασίας, και η επιτυχία σε γραπτή εξέταση στο τέλος του κύκλου και των τριών σεμιναρίων (ενδεικτική ημερομηνία Σεπτέμβριος 2023), οδηγεί στην λήψη διπλώματος.

 

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Θεματ. Ενότητες Ημερομηνία Τίτλος
1η Πέμπτη

16/2/2023

16.00-19.00

Σύγχρονες μορφές μετανάστευσης – Ιστορικό πλαίσιο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την ΕΕ
2η Πέμπτη

23/2/2023

16.00-19.00

Η προσφυγική κρίση του 2015 και η ευρωπαϊκή διαχείρισή της
3η Πέμπτη 

2/3/2023

16.00-19.00

Σύγχρονες εξελίξεις στην διαχείριση μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ – Σύμφωνο για το Άσυλο και την Μετανάστευση
4η Πέμπτη

9/3/2023

16.00-19.00

Μεταναστευτικές ροές προς ΕΕ – Ο ρόλος της Τουρκίας
5η Πέμπτη

16/3/2023

16.00-19.00

Ο ειδικός ρόλος της Ελλάδας
   
Πέμπτη

23/3/2023

16.00-19.00

 

Εργαστήριο ερευνητών (προαιρετική συμμετοχή)*

 

Πέμπτη

30/3/2023

Γραπτή εξέταση (δοκιμασία πολλαπλών επιλογών, προαιρετική συμμετοχή)
Πέμπτη

6/4/2023

16.00-20.00

Δωρεάν ημι-ημερίδα / εργαστήριο για την «Ενίσχυση της Διαχείρισης των Μεταναστευτικών Ροών στα Σύνορα» (προαιρετική συμμετοχή)

 

  * Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

 

Ομιλητές *

 • Γιάννης Βαληνάκης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Αλέξανδρος Ζαβός, τ. Πρόεδρος Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Εκπρόσωπος Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 • Εκπρόσωπος FRONTEX
 • Εκπρόσωπος ΥπΕξ
 • Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ασύλου και Υποδοχής – Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ.
 • Εκπρόσωπος ΛΣ-ΕΑ
 • Εκπρόσωπος Ερυθρού Σταυρού
 • Απόστολος Βείζης, Δ/ντής του ανθρωπιστικού οργανισμού “Intersos Hellas”
 • Παναγιώτα Μανώλη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Μαρίνα Σκορδέλη, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet
 • Ιωάννης Στριμπής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Άγγελος Τραμουντάνης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, ΕΚΚΕ
 • Δημήτριος Τριανταφύλλου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet, Kadir Has University
 • Κώστας Υφαντής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

*Ενδέχεται να υπάρξουν αντικαταστάσεις με ομιλητές αναλόγου επιπέδου

 

Παρακολούθηση 

Υπάρχει δυνατότητα σύγχρονης ή ετεροχρονισμένης παρακολούθησης από την επόμενη ημέρα από την πραγματοποίηση της κάθε θεματικής ενότητας, μέσω της πλατφόρμας Webex. Μέχρι την λήξη των σεμιναρίων οφείλει ο συμμετέχων να έχει παρακολουθήσει όλες τις ενότητες προκειμένου να λάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ (εξαιρούνται οι Υπότροφοι που θα το παρακολουθήσουν δωρεάν) και καταβάλλονται πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Για φοιτητές/ανέργους τα δίδακτρα είναι 80 ευρώ.

 

Ερευνητικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα επιλεγούν 10-12 συμμετέχοντες ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών (3) μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τούς ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή της εργασίας θα ανακηρύσσονται Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία πρόσθετη περίοδο τριών (3) μηνών με βάση την αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας που θα υποβληθεί. Οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους κατά την υποβολή της αίτησης.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμα Αίτησης Συμμετοχής  την οποία μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ  (https://forms.gle/jHyCyQ5CiEiPgbUR8) μέχρι την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023.  Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης οι υποψήφιοι λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο τούς γνωστοποιείται αν έχουν γίνει αποδεκτοί για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, καθώς και πληροφορίες για την τραπεζική κατάθεση και τρόπο αποστολής της απόδειξης στο Κέντρο. Όταν το Κέντρο λάβει το αντίγραφο της κατάθεσης, αποστέλλεται ο Οδηγός Σπουδών, Βιβλιογραφία και χρήσιμες πληροφορίες.

 

Για την συμμετοχή υποτρόφων που υποδεικνύουν οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν λάβει σχετική επιστολή, δεν γίνεται συμπλήρωση Αίτησης Συμμετοχής αλλά τα στοιχεία τους δίνονται από τις υπηρεσίες τους μέχρι την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023.

 

Επικοινωνία: 210.72.20.508–  jmcenter-athens@pspa.uoa.gr
Υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *