Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (webinar) «Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στον Έβρο,  στο Αιγαίο  και την Ανατολική Μεσόγειο» 02 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2022.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (webinar) «Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στον Έβρο, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» 02 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2022.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (webinar)
«Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στον Έβρο, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο»
02 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2022

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τηλεκπαίδευση και αντικείμενο την Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στον Έβρο, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θα διεξαχθή εξ αποστάσεως και απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ, σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε σπουδαστές των σχετικών παραγωγικών Σχολών, σε νομικούς, σε χειριστές θεμάτων μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
Για το εν λόγω σεμινάριο θα διατεθούν 25 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες), κατά προτεραιότητα με άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα διαχείρισης και φύλαξης εξωτερικών συνόρων, μετανάστευσης, ασύλου και συναφών δράσεων.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» και αποτελεί το δεύτερο της σειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διεξάγονται κατά το ακαδ. έτος 2022-23 (προηγήθηκε το σεμινάριο με θέμα “Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις” (Απρίλιος- Μάιος 2022) και έπεται το σεμινάριο με θέμα “Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα”. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων και για το ακαδ. έτος 2022-23 είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.
Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα Δευτέρα ή Πέμπτη από 16.00 έως 19.00 από 02 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2022.
Η συμμετοχή είναι προαιρετική στο εργαστήριο ερευνητών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί και στο τέστ για την απόκτηση Πιστοποιητικού από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 απογευματινή ώρα.

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Το σεμινάριο -που περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και δύο εργαστήρια ερευνητών- εστιάζει στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδος καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στον Έβρο. Στόχος είναι με τη βοήθεια έμπειρων πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων να αναδειχθούν τρόποι για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταύτιση των ελληνικών συνόρων και ορίων με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και να αναδειχθούν τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση από την ΕΕ αλλά και από τη χώρα μας, καθώς και από άλλους διεθνείς δρώντες με ενδιαφέρον στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου των κάθε είδους εξωτερικών προκλήσεων, απειλών και παραβιάσεων.
Ειδικότερα, το σεμινάριο περιλαμβάνει παρουσίαση της ειδικής προβληματικής για τα σύνορα (χερσαία, θαλάσσια και εναέρια) καθώς και ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ στον Έβρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ακολούθως, θα μελετηθούν οι τομείς χωρικής εφαρμογής πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται με την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών ΕΕ και θα εξετασθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην διαχείριση και προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, με έμφαση στον Έβρο και το Αιγαίο κατά τις κρίσεις του 2020. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, ενόψει και των προσφάτων και τρεχουσών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην ανάδειξη των προκλήσεων, απειλών (περιλαμβανομένης της απειλής χρήσης βίας) και παραβιάσεων έναντι των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων στο Αιγαίο, στον Έβρο και την Ανατολική Μεσόγειο.
– Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής.
– Οι συμμετέχοντες που 1ον έχουν παρακολουθήσει όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου και 2ον επιτύχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών μετά το τέλος του προγράμματος (Δευτέρα 27/6), θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατ. Μεσόγειο» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

1η Πέμπτη
02/06/2022
16.00-19.00 Εξωτερικά σύνορα της Ελάδας/ΕΕ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
2η Δευτέρα
06/06/2022
16.00-19.00 Τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ – Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην διαχείριση και προστασία τους
3η Πέμπτη
09/06/2022
16.00-19.00 Προκλήσεις, απειλές, παραβιάσεις απέναντι στα εξωτερικά σύνορα στο Αιγαίο και στον Έβρο
4η Δευτέρα
20/06/2022
16.00-19.00 Προκλήσεις, απειλές, παραβιάσεις απέναντι στα εξωτερικά σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο
5η Πέμπτη
23/06/2022
16.00-19.00 Εξωτερικά σύνορα Ελλάδας και ΕΕ και σχέσεις με Τουρκία
Πέμπτη
30/6/2022
17.00-20.00 Εργαστήριο ερευνητών*
* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

Ομιλητές *

● Γιάννης Βαληνάκης, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
● Άγγελος Γιόκαρης, Ομοτ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
● Φανή Δασκαλοπούλου-Λιβαδά, Δ.Ν., Επίτιμος Ειδική Νομική Σύμβουλος ΥΠΕΞ
● Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρ. Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Αντιναύαρχος ε.α.
● Χαριτίνη Δίπλα, Ομοτ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
● Εκπρόσωπος ΓΕΕΘΑ
● Εκπρόσωπος FRONTEX
● Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ
● Εκπρόσωπος ΛΣ-ΕΑ
● Αντωνία Ζερβάκη, Επίκ. καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
● Θεόδωρος Κατσούφρος, Δ.Ν., πρ. στέλεχος Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
● Μεταξία Κουσκουνά, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
● Κώστας Λάβδας, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
● Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, Αντιστράτηγος ε.α.
● Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβυς ε.τ.
● Παναγιώτα Μανώλη, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
● Μίνος Μουζουράκης, Legal Officer at Refugee Support Aegean
● Μιχάλης Μυριάνθης, Δρ., Σύμβουλος και Στρατηγικός Αναλυτής θεμάτων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Γεωπολιτικής
● Γιάννης Παπαγεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ
● Ρεββέκα-Εμμανουέλλα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
● Μανώλης Περάκης, Επίκ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
● Βασίλης Περγαντής, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ, Ίδρυμα Κ. Κούφα
● Ιωάννης Στριμπής, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστ. Αιγαίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
● Δημήτριος Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγητής, Kadir Has University
● Κώστας Υφαντής, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
● Νικόλαος Φαραντούρης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

*Ενδέχεται να υπάρξουν αντικαταστάσεις με ομιλητές ανάλογου επιπέδου

Δίδακτρα
Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για το σεμινάριο (εξαιρούνται οι υπότροφοι που θα το παρακολουθήσουν δωρεάν και υποδεικνύονται από τις υπηρεσίες τους). Για φοιτητές/ανέργους τα δίδακτρα είναι 80 ευρώ.

Ετεροχρονισμένη Παρακολούθηση
Υπάρχει δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης την επόμενη μέρα από την πραγματοποίηση της κάθε θεματικής ενότητας.

Ερευνητικές δυνατότητες
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, δύνεται η δυνατότητα συμμετοχής ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή θα ανακηρύσσονται Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία πρόσθετη περίοδο τριών μηνών με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας ερευνητικής εργασίας.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο link https://forms.gle/GKyfM7NNPZBpLTY19 μέχρι την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης οι υποψήφιοι λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα που τους γνωστοποιείται αν έχουν γίνει αποδεκτοί για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, πληροφορίες για την τραπεζική κατάθεση και τρόπο αποστολής της στο Κέντρο. Όταν το Κέντρο λάβει το αντίγραφο της κατάθεσης, αποστέλλεται ο Οδηγός Σπουδών, Βιβλιογραφία και χρήσιμες πληροφορίες.

Για την συμμετοχή υποτρόφων που υποδεικνύουν οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν λάβει σχετική επιστολή, δεν γίνεται συμπλήρωση Αίτησης Συμμετοχής αλλά τα στοιχεία τους δίνονται από τις υπηρεσίες τους μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022.

Επικοινωνία: Τηλ. 210.72.20.508 Email: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr
website: www.jmce.gr
Συντονιστής: Επίκ. καθηγ. Ιωάννης Στριμπής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *