Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»

Προκήρυξη Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (webinar)

 

«Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»

 

4 Απριλίου – 18 Μαΐου 2022

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet  του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τηλεκπαίδευση και τίτλο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» το οποίο θα διεξαχθή με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ, σε δικηγόρους, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος, σε άλλους χειριστές θεμάτων μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών.

Για το εν λόγω σεμινάριο θα διατεθούν 25 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες που θα λάβουν πρόσκληση από το Κέντρο να ορίσουν υποτρόφους), κατά προτεραιότητα με άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα μετανάστευσης, προσφύγων, διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, ασύλου και συναφών δράσεων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης». Αποτελεί το πρώτο της σειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διεξαχθούν το τρέχον έτος 2022 (έπεται το σεμινάριο με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση των Μεταναστευτικών προκλήσεων στην Ευρώπη» και το σεμινάριο με θέμα «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» για τα οποία θα ακολουθήσει ειδική προκήρυξη).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων και για το ακαδ. έτος 2021-22 είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα απογευματινές ώρες από τις 16.00 έως 19.00 από 4 Απριλίου έως 16 Μαΐου 2022, και το εργαστήριο ερευνητών (μη υποχρεωτική παρακολούθηση) στις 18 Μαΐου 2022, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

 

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Το σεμινάριο -που περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και ένα εργαστήρι ερευνητών και εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις στην εφαρμογή του δικαίου του ασύλου και των προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ειδικότερα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι η διεθνής προστασία των προσφύγων, η δημιουργία, εξέλιξη και εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), οι προτάσεις για την μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ και οι δυναμικές στην σχετική συζήτηση στην ΕΕ, η συζήτηση και διαπραγματεύσεις για το Νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση (Σεπτ. 2021), οι αλλαγές σε θέματα δικαίου ασύλου και προσφύγων από την ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία, η έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η εφαρμογή του δικαίου ασύλου και προσφύγων σε ιδιαίτερες ομάδες, με έμφαση στην ευαλωτότητα, στο συμφέρον του παιδιού και τους ασυνόδευτους ανήλικους, την οικογενειακή επανένωση, τους ανιθαγενείς, ΛΟΑΤΚΙ, θύματα εμπορίας καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις διαδικασίες ασύλου. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του δικαίου ασύλου και προσφύγων από τα εθνικά δικαστήρια, τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής. Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό στο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων» θα πρέπει να το δηλώσουν, στο αντίστοιχο πεδίο στην φόρμα συμμετοχής ώστε να συμμετάσχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου και επιτύχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος του προγράμματος θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

 

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Θεματ. Ενότητες Ημερομηνία Τίτλος
1η Δευτέρα

4/4/2022

16.00-19.00

Διεθνής Προστασία Προσφύγων
2η Δευτέρα

11/4/2022

16.00-19.00

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ): Δημιουργία – Εξέλιξη – Ισχύον δίκαιο
3η Πέμπτη

5/5/2022

16.00-19.00

‘Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση’

ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία και εξελίξεις στο δίκαιο ασύλου

4η Δευτέρα

9/5/2022

16.00-19.00

Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Εφαρμογή σε ιδιαίτερες ομάδες
5η Δευτέρα

16/5/2022

16.00-19.00

Έλεγχος εφαρμογής Δικαίου Ασύλου και Προσφύγων
Πέμπτη

18/5/2022

18.00-19.00

Σεμινάριο ερευνητών*

* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

 

Ομιλητές *

 • Γιάννης Βαληνάκης, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Θεοδώρα Γαζή, Δ.Ν. Δικηγόρος
 • Εκπρόσωπος, Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 • Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασύλου, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Εκπρόσωπος του Δικτύου Ευρωπαίων Δικηγόρων για το Άσυλο (Δίκτυο ELENA)
 • Μεταξία Κουσκουνά, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Παναγιώτα Μανώλη, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Ελένη Μίχα, Δρ., ΕΔΙΠ, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
 • Μαρία Μιχελογιαννάκη, Νομικός Σύμβουλος, ΕΝΥ Τμήμα Δικαίου ΕΕ, ΥΠΕΞ
 • Παρούλα Νάσκου-Περράκη, επιτ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Ρεββέκα-Εμμανουέλλα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων
 • Ιωάννης Στριμπής, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπ. Αιγαίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ

*Ενδέχεται να υπάρξουν αντικαταστάσεις με ομιλητές ανάλογου επιπέδου

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για  το σεμινάριο. Για φοιτητές/ανέργους τα δίδακτρα είναι 80 ευρώ.

 

Σύγχρονη Παρακολούθηση  & Ετεροχρονισμένη Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex και υπάρχει δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης από την επόμενη μέρα από την πραγματοποίηση της κάθε θεματικής ενότητας και μέχρι ένα μήνα μετά την λήξη του σεμιναρίου.

 

Ερευνητικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα επιλεγούν 10-12 συμμετέχοντες ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή θα ανακηρύσσονται Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία πρόσθετη περίοδο τριών μηνών με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας ερευνητικής εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά την υποβολή της αίτησης ή και κατά την διάρκεια του σεμιναρίου στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο email του Κέντρου.

 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής στο link  https://forms.gle/z4YT6guxkC4G8XAq7 μέχρι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.

 

 Για την συμμετοχή υποτρόφων που υποδεικνύουν οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν λάβει σχετική επιστολή, δεν γίνεται συμπλήρωση Αίτησης Συμμετοχής αλλά τα στοιχεία τους δίνονται από τις υπηρεσίες τους μέχρι την Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022.

 

Επικοινωνία: 210.72.20.508  & μέσω Email: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr
Συντονιστής: Επίκ. καθηγ. Ιωάννης Στριμπής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *