WEBINAR «EU Policies Towards East Mediterranean Sea: Energy and Security»

WEBINAR «EU Policies Towards East Mediterranean Sea: Energy and Security»

Προκήρυξη  webinar «EU Policies Towards East Mediterranean Sea: Energy and Security»

15 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2021

Αιτήσεις ενδιαφέροντος μέχρι Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, ΕΔΩ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «EU Policies Towards East Mediterranean Sea: Energy and Security», το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει ομώνυμο εκπαιδευτικό Σεμινάριο, το οποίο θα διεξαχθή εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, στην αγγλική γλώσσα. Το σεμινάριο απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημίων και παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μεταπτυχιακούς φοιτητές, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και νέους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο Σεμινάριο συμπράττει (και με ειδική εκδήλωση) η Rabdan Academy των Η.Α.Ε. (Αμπού Ντάμπι)

Για το εν λόγω σεμινάριο θα διατεθούν μέχρι 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες), κατά προτεραιότητα με άμεση εμπλοκή σε θέματα σχετικά με την πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατ. Μεσόγειο, την ενεργειακή πολιτική και τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του  προγράμματος «EU Policies Towards East Mediterranean Sea: Energy and Security». Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονιστής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι ο Επίκ.  Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα Δευτέρα και Πέμπτη από 16.00 έως  19.00 από 15 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας webex, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο: 

Με την βοήθεια εμπείρων πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων από το ΕΚΠΑ και άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, το σεμινάριο αποσκοπεί στην μελέτη και ανάλυση των ευρωπαϊκών πολιτικών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας, σε συνάρτηση με τα συμφέροντα, τις πολιτικές και τις δράσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε., της Τουρκίας και άλλων τρίτων κρατών της ευρύτερης περιοχής καθώς και άλλων διεθνών δρώντων με συμφέροντα και παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα το σεμινάριο περιλαμβάνει 7 συναντήσεις που καλύπτουν 3 θεματικές ενότητες. Εστιάζει διαδοχικά στην μελέτη της διακυβέρνησης εντός της ΕΕ, με έμφαση στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις πολιτικές της ΕΕ έναντι των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου· στην διερεύνηση των αμφισβητήσεων, προκλήσεων και απειλών έναντι των συνόρων της ΕΕ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με έμφαση στις θαλάσσιες ζώνες και τα θαλάσσια σύνορα. Τέλος, σε συνάρτηση με τα προηγούμενα η Τρίτη θεματική ενότητα θα μελετήσει τις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ, την εφαρμογή τους στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς και την συνάρτησή τους με τις πολιτικές για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

– Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής.

– Οι συμμετέχοντες που έχουν παρακολουθήσει όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου και επιτύχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών μετά το τέλος του προγράμματος, θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το  Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συναντήσεις Ενότητα Ημερομηνία Τίτλος
1 1st Thematic Unit:

EU Integration and Eastern Mediterranean

 

 

Mo 15/11/21

16.00-19.00

 

Introduction

EU Governance & Integration

Development of EU CFSP

   2 Th 18/11/21

16.00-20.00

Case study: EU Neighbourhood Policy

EU Eastern Mediterranean Policies

Maritime Zones in Eastern Mediterranean

Workshop: Presentation of Young Reseachers
3 2nd Thematic Unit:

EU Security policies towards Eastern Mediterranean space

 

Mo 22/11/21

16.00-19.00

 

Elements of EU CSDP and related policies

Threats and challenges to EU External Borders (threat/use of force, terrorism)

Hybrid threats

4 Th 25/11/21

16.00-19.00

The challenge of migration

Elements of EU Maritime Security

Workshop: Presentation of Young Reseachers
5 Mo 29/11/21

16.00-19.00

 

Ramdan Academy

Gulf Region – Energy Security Eastern Mediterranean

 

 
6  

 

 

 

 

3rd Thematic Unit:

EU Energy policies towards Eastern Mediterranean space

 

Th 2/12/21

16.00-19.00

EU Energy Policies

EU Energy Security (new alternative of supply routes & new partnerships)

7 Mo 6/12/21

16.00-20.00

 

Case study: EU governance in the East Med: energy and environment
Workshop: Presentation of Young Reseachers

 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ*

 • Γιάννης Βαληνάκης, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM ΕΚΠΑ, πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών
 • Δρ. Πέτρος Βιολάκης, Rabdan Academy
 • Δρ. Θεόδωρος Κατσούφρος, πρ. στέλεχος Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Μεταξία Κουσκουνά, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Παναγιώτα Μανώλη, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Ρεβέκκα-Εμμανουέλλα Παπδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Εμμανουήλ Περάκης, Επίκ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 • Δρ. Μαρίνα Σκορδέλη, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Ιωάννης Στριμπής, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστ. Αιγαίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Δημήτριος Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγητής, Kadir Has University, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Κώστας Υφαντής, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Νίκόλαος Φαραντούρης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

*Ενδέχεται να υπάρξουν αντικαταστάσεις με ομιλητές ανάλογου επιπέδου

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα είναι 150 ευρώ για το σεμινάριο (εξαιρούνται οι υπότροφοι που θα το  παρακολουθήσουν δωρεάν και υποδεικνύονται από τις υπηρεσίες τους).  Για ανέργους και κάτοχοι ευρωπαϊκής κάρτας νέων τα δίδακτρα είναι 105 ευρώ.

ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Υπάρχει δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης την επόμενη μέρα από την πραγματοποίηση της κάθε θεματικής ενότητας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή θα ανακηρύσσονται Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία  πρόσθετη περίοδο τριών μηνών με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας  ερευνητικής εργασίας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης  ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο link https://forms.gle/8sRKJMSPC4ia6B1t9 ή ΕΔΩ μέχρι την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της  αίτησης οι υποψήφιοι λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα που τους γνωστοποιείται αν  έχουν γίνει αποδεκτοί για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, πληροφορίες για την  τραπεζική κατάθεση. Όταν το Κέντρο λάβει το  αντίγραφο της κατάθεσης, αποστέλλεται ο Οδηγός Σπουδών, Βιβλιογραφία και  χρήσιμες πληροφορίες.

Για την συμμετοχή υποτρόφων που υποδεικνύουν οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν λάβει  σχετική επιστολή, δεν γίνεται συμπλήρωση Αίτησης Συμμετοχής αλλά τα στοιχεία τους  δίνονται από τις υπηρεσίες τους μέχρι την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021.

 

Επικοινωνία: Τηλ. 210.72.20.508

Email: jmcenterathens@pspa.uoa.gr  website: www.jmce.gr

Συντονιστής: Επίκ. καθηγ. Ιωάννης Στριμπής

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *