Προκήρυξη Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (webinar) «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Ελλάδα και η Τουρκία» 11oς 2020-1ος 2021

Προκήρυξη Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (webinar) «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Ελλάδα και η Τουρκία» 11oς 2020-1ος 2021

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Ελλάδα και η Τουρκία» το οποίο θα διεξαχθή εξ αποστάσεως και απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος, σε άλλους χειριστές θεμάτων μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών.

 

Για το εν λόγω σεμινάριο θα διατεθούν 25 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες), κατά προτεραιότητα με άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα μετανάστευσης, προσφύγων, διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, ασύλου και συναφών δράσεων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις». Αποτελεί το πρώτο σειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διεξαχθούν κατά το ακαδ. έτος 2020-21 (θα ακολουθήσουν ειδικές προκηρύξεις τα επόμενα σεμινάρια με θέμα αντίστοιχα «Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» και «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων»). Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων για το ακαδ. έτος 2020-21 είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

 

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 16.00 έως 19.00 από 30 Νοεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2020, τα δε εργαστήρια ερευνητών θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 21 Δεκεμβρίου 2020 καθώς και 11 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

 

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

 

Το σεμινάριο -που περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και 3 εργαστήρια ερευνητών- εστιάζει στις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την ΕΕ μέσω της Ανατολικής Μεσογείου και της Τουρκίας, και στις εξωτερικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής διαχείρισης της κρίσης από το 2015 μέχρι σήμερα, με έμφαση τα αίτια δημιουργίας της κρίσης καθώς στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις (μεταξύ άλλων, περιφερειακές πλατφόρμες αποβίβασης, ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών, προτάσεις μεταρρύθμισης συστήματος Δουβλίνου και Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου). Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τα προβλήματα και τις νέες εξελίξεις σε σχέση με την διαχείριση του μεταναστευτικού σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και ελληνικό επίπεδο.

 

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν την παρακολούθηση μεμονωμένης θεματικής ενότητας θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

 

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου και επιτύχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος του προγράμματος θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην «Ευρωπαϊκή διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

 

Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό στην «Ευρωπαϊκή διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο» θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την πρώτη θεματική ενότητα, ώστε να συμμετάσχουν στο τεστ πολλαπλών επιλογών που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος.

 

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα λήψης Διπλώματος στην «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» σε όσους συμμετέχουν και στα τρία σεμινάρια του ακαδ. έτους 2020-21, επιτύχουν στην εξέταση για κάθε σεμινάριο (λήψη πιστοποιητικού), καταθέσουν ερευνητική εργασία και επιτύχουν σε γραπτή εξέταση στο τέλος του κύκλου των 3 σεμιναρίων.

 

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

 

Θεματ. Ενότητες Ημερομηνία Τίτλος
1η Δευτέρα

30/11/2020

16.00-19.00

Σύγχρονες μορφές μετανάστευσης Ιστορικό πλαίσιο των μεταναστευτικών & προσφυγικών ροών προς την ΕΕ
2η Τετάρτη

2/12/2020

16.00-19.00

Η Προσφυγική κρίση του 2015 και η Ευρωπαϊκή διαχείρισή της
3η Δευτέρα

7/12/2020

16.00-19.00

Σύγχρονες εξελίξεις στην διαχείριση μεταναστευτικών ροών προς ΕΕ

 

4η Δευτέρα 14/12/2020

16.00-19.00

Μεταναστευτικές ροές προς ΕΕ – Ο ρόλος της Τουρκίας
5η Τετάρτη 16/12/2020

16.00-19.00

Ο ειδικός ρόλος της Ελλάδας
   
 

Τετάρτη

9/12/2020

17.00-19.00

 

1ο Εργαστήριο ερευνητών*

 

 

Δευτέρα

21/12/2020

17.00-19.00

2ο Εργαστήριο ερευνητών*

 

Δευτέρα

11/1/2021

17.0019.00

3ο Εργαστήριο ερευνητών *

 

 

  * Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

 

Ομιλητές *

 

 • Γιάννης Βαληνάκης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Αλέξανδρος Ζαβός, τ. Πρόεδρος Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Εκπρόσωπος Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 • Εκπρόσωπος FRONTEX
 • Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ
 • Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ασύλου και Υποδοχής
 • Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ
 • Εκπρόσωπος ΛΣ-ΕΑ
 • Εκπρόσωπος Ερυθρού Σταυρού
 • Εκπρόσωπος Γιατρών Χωρίς Σύνορα
 • Παναγιώτα Μανώλη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Μαρίνα Σκορδέλη, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Ιωάννης Στριμπής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Άγγελος Τραμουντάνης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, ΕΚΚΕ
 • Δημήτριος Τριανταφύλλου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM, Kadir Has University
 • Κώστας Υφαντής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

*Ενδέχεται να υπάρξουν αντικαταστάσεις με ομιλητές ανάλογου επιπέδου

 

Δίδακτρα

 

 Παρακολούθηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για ολόκληρο το σεμινάριο (εξαιρούνται οι Υπότροφοι που θα το παρακολουθήσουν δωρεάν). Για φοιτητές/ανέργους τα δίδακτρα είναι 80 ευρώ.

 

  Παρακολούθηση μεμονωμένης ενότητας

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένης ενότητας (κόστος 30 ευρώ/θεματική ενότητα ή 20 ευρώ/θεματική ενότητα για φοιτητές/ανέργους) με χορήγηση απλής βεβαίωσης παρακολούθησης της συγκεκριμένης ενότητας/ενοτήτων. Όσοι το επιθυμούν, δηλώνουν την ενότητα/τις ενότητες στο σχετικό τμήμα της αίτησης συμμετοχής.

 

Ερευνητικές δυνατότητες

 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα επιλεγούν 10-12 συμμετέχοντες ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεων τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή θα ανακηρύσσονται Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία πρόσθετη περίοδο τριών μηνών με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας ερευνητικής εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά την υποβολή της αίτησης.

 

 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (Δεν αφορά του υποτρόφους)

 

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμα Αίτησης Συμμετοχής  την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ https://forms.gle/SDsiW1WiSjZ5wcvV6

μέχρι την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020.

 

 

Επικοινωνία: 210.72.20.508 (ώρες 10.00 -15.00)  –  jmcenter-athens@pspa.uoa.gr
Υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Επίκ. καθηγ. Ιωάννης Στριμπής

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *