Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» 28 Νοεμβρίου 2019 – 15 Ιανουαρίου 2020

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» 28 Νοεμβρίου 2019 – 15 Ιανουαρίου 2020

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» και προκηρύσσει:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» τριετούς διάρκειας (2017-2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποτελεί το δεύτερο σειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διεξάγονται κατά το ακαδ. έτος 2019-20 στο πλαίσιο του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Έργου[1]. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων για το ακαδ. έτος 2019-2020 είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

 

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Το σεμινάριο -που περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και τρία εργαστήρια ερευνητών- εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις στην εφαρμογή του δικαίου του ασύλου και των προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ειδικότερα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι η διεθνής προστασία των προσφύγων, η δημιουργία, εξέλιξη και εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), οι προτάσεις για την μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ και οι δυναμικές στην σχετική συζήτηση στην ΕΕ, η έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η εφαρμογή του δικαίου ασύλου και προσφύγων σε ιδιαίτερες ομάδες, με έμφαση στο συμφέρον του παιδιού και τους ασυνόδευτους ανήλικους, την οικογενειακή επανένωση, τους ανιθαγενείς, ΛΟΑΤΚΙ, θύματα εμπορίας καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις διαδικασίες ασύλου. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του δικαίου ασύλου και προσφύγων από τα εθνικά δικαστήρια, τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Θεματ. Ενότητες Ημερομηνία Τίτλος
1η Πέμπτη 28/11/2019 16.00-19.00 Διεθνής Προστασία Προσφύγων
2η Δευτέρα 2/12/2019 16.00-19.00 Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ): Δημιουργία – Εξέλιξη – Ισχύον δίκαιο
3η Πέμπτη 5/12/2019 16.00-19.00 Μεταρρύθμιση ΚΕΣΑ: Προτάσεις – Δυναμικές
4η Δευτέρα 9/12/2019 16.00-19.00 Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Εφαρμογή σε ιδιαίτερες ομάδες
5η Πέμπτη 12/12/2019 16.00-19.00 Έλεγχος εφαρμογής Δικαίου Ασύλου και Προσφύγων
  Δευτέρα 16/12/2019 17.00-19.00 Σεμινάριο ερευνητών* * Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)
  Πέμπτη 9/1/2020 17.00-19.00 Εργαστήριο ερευνητών* * Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)
  Τετάρτη 15/1/2020 17.00-19.00 Εργαστήριο ερευνητών*   * Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

Ομιλητές

28/11/2019-  Διεθνής Προστασία Προσφύγων

 • Στριμπής Ι., Επικ. Καθηγ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιστ. Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, ΕΚΠΑ
 • Bαληνάκης Γ., Καθηγ.,  Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, ΕΚΠΑ
 • Χριστογιώργος Β., Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα προστασίας, Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
 • Σπαθανά Ελ., Δικηγόρος, Ειδικός Εμπειρογνώμονας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

 

2/12/2019- Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου: Δημιουργία- Εξέλιξη- Ισχύον δίκαιο

 • Στριμπής Ι., Επικ. Καθηγ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιστ. Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, ΕΚΠΑ
 • Ευστάθιος Πουλαράκης, ​Δικηγόρος με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης 
 • Ρεββέκα Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, ​Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ

 

5/12/2019- Μεταρρύθμιση Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου: Προτάσεις και Δυναμικές

 • Στριμπής Ι., Επικ. Καθηγ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιστ. Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, ΕΚΠΑ
 • Μεταξία Κουσκουνά, Επίκ. Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ 
 • Μάρκος Καραβίας, Δρ., Διευθυντής Υπηρεσίας Ασύλου  
 • Ευαγγελία Γεωργίτση, Νομική Σύμβουλος, Μονάδα Υποστήριξης Διαχείρισης Μεταναστευτικών Υποθέσεων, Γραφείο Αθήνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

9/12/2019- Μεταρρύθμιση Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου: Εφαρμογή σε ιδιαίτερες ομάδες

 • Στριμπής Ι., Επικ. Καθηγ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιστ. Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, ΕΚΠΑ
 • Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
 • Σωτηρία Κασνακούδη, ΥΜΕΠΟ
 • Σπύρος Κουλοχέρης, Δικηγόρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Νομικής Υπηρεσίας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Ελένη Μίχα,  Δρ., ΕΔΙΠ, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ

 

12/12/2019- Έλεγχος εφαρμογής Δικαίου Ασύλου και Προσφύγων

 • Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
 • Κατερίνα Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων
 • Μαρία Μιχελογιαννάκη, Νομική Σύμβουλος, ΕΝΥ Τμήμα Δικαίου ΕΕ, Υπουργείο Εξωτερικών,
 • Θεοδώρα Γαζή, Δικηγόρος, Υπεύθυνη Προστασίας, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Επικοινωνία: 210.72.20.508 (ώρες 10.00 -15.00)  –  jmcenter-athens@pspa.uoa.gr   
Συντονιστής: Επίκ. καθηγ. Ιωάννης Στριμπής

[1] Προηγήθηκε το σεμινάριο με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα» (Οκτώβριος 2019) και θα ακολουθήσει το σεμινάριο με θέμα «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» (Φεβρ.-Μάρτιος 2020).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *