Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο»  (29 Ιουνίου – 8 Ιουλίου 2020)

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» (29 Ιουνίου – 8 Ιουλίου 2020)

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τηλεκπαίδευση και τίτλο «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» και προκηρύσσει:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» τριετούς διάρκειας (2017-2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποτελεί το τρίτο σειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων του τρέχοντος ακαδ. έτους 2019-20 στο πλαίσιο του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Έργου[1]. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων για το ακαδ. έτος 2019-2020 είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου  πραγματοποιήθηκαν από 29 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2020 και ώρες 16.00 έως 19.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Το σεμινάριο είχε 5 θεματικές ενότητες και δύο εργαστήρια ερευνητών και εστίασε στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδος καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος είναι με τη βοήθεια έμπειρων πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων να αναδειχθούν τρόποι για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταύτιση των ελληνικών συνόρων και ορίων με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και να αναδειχθούν τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση από την ΕΕ αλλά και από τη χώρα μας, καθώς και από άλλους διεθνείς δρώντες με ενδιαφέρον στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου των κάθε είδους εξωτερικών προκλήσεων, απειλών και παραβιάσεων.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκε μια γενική εισαγωγή στα γενικά θέματα συνόρων (χερσαίων, θαλασσίων και εναερίων) καθώς και ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη συνέχεια, μελετήθηκε ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην διαχείριση και προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, με έμφαση στο Αιγαίο. Ακολούθως, εξετάστηκαν οι υπάρχοντες τομείς χωρικής εφαρμογής πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται με την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών ΕΕ. Τέλος, θα αναδειχθούν οι προκλήσεις, απειλές (περιλαμβανομένης της απειλής χρήσης βίας) και παραβιάσεις έναντι των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων στο Αιγαίο και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι συμμετέχοντες που παρακολούθησαν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου έλαβαν Βεβαίωση Συμμετοχής και  Πιστοποιητικό στην «Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» όσοι πέρασαν επιτυχώς το τεστ πολλαπλών επιλογών που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του προγράμματος.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Θεματικές Ενότητες Ημερομηνία Τίτλος
1η Δευτέρα 29/6/2020 16.00-19.00 Εξωτερικά σύνορα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο: Γενική επισκόπηση
2η Τετάρτη 1/7/2020 16.00-19.00 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην διαχείριση και προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
3η Παρασκευή 3/7/2020 16.00-19.00 Τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
4η Δευτέρα 6/7/2020 16.00-19.00 Προκλήσεις, απειλές, παραβιάσεις απέναντι στα εξωτερικά σύνορα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο (Ι)
5η Τετάρτη 8/7/2020 16.00-19.00 Προκλήσεις, απειλές, παραβιάσεις απέναντι στα εξωτερικά σύνορα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο (ΙΙ)
  Δευτέρα 13/7/2020 17.00-19.00 1ο Εργαστήριο ερευνητών*   * Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)
  Δευτέρα 20/7/2020 17.00-19.00 2ο Εργαστήριο ερευνητών*   * Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

Ομιλητές

29/6/2020 – «Εξωτερικά σύνορα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο: Γενική επισκόπηση»

 • Βασίλειος Γραμματίκας, Επίκ. καθηγ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Ιωάννης Στριμπής, Επίκ. καθηγ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet
 • Άγγελος Γιοκαρης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Νομική Σχολή
 • Πέτρος Βιολάκης, Δρ., Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

1/7/2020 – «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην διαχείριση και προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ»

 • Γρηγόρης Αποστόλου, Επικεφαλής Γραφείου Διασύνδεσης της FRONTEX στην Ελλάδα
 • Γεώργιος Χριστιανός, Αντιπλοίαρχος ΛΣ, Επικεφαλής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιχείρησης, ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ
 • Ερασμία Ρουμανά, Στέλεχος της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε θέματα Προστασίας Προσφύγω

3/7/2020 – «Τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ»

 • Ρεββέκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγ., Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
 • Θεόδωρος Κατσούφρος, Συνεργάτης-Ερευνητής Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, ΕΚΠΑ, πρ. στέλεχος Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Αντωνία Ζερβάκη, Επίκ. Καθηγ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
 • Χρυσή Τσιρογιάννη, Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

6/7/2020 – «Προκλήσεις, απειλές, παραβιάσεις απέναντι στα εξωτερικά σύνορα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο (Ι)»

 • Ιωάννης Βαμβάκος, Ταξίαρχος (ι), Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Δ1
 • Γεώργιος Χασανίδης, Πλωτάρχης, Τμηματάρχης της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛΑΣ
 • Μανώλης Περάκης, Επίκ. Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
 • Ουρανία Σταθέα, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών

8/7/2020 – «Προκλήσεις, απειλές, παραβιάσεις απέναντι στα εξωτερικά σύνορα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο (ΙΙ)»

 • Θάνος Ντόκος, Δρ., Αναπληρ. Σύμβουλος Ασφάλειας, Γραφείο Πρωθυπουργού
 • Ανδρέας Λιαρόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Δημήτριος Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Kadir Has
 • Μιχαήλ Κωσταράκος, επίτ. Α/ΓΕΕΘΑ, πρ. Πρόεδρος Στρατιωτικής Επιτροπής ΕΕ
 • Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, Ταξίαρχος ε.α., πρ. Εκπρόσωπος τύπου ΝΑΤΟ

 

Επικοινωνία: 210.72.20.508 (ώρες 10.00 -15.00)  –  jmcenter-athens@pspa.uoa.gr   
Συντονιστής: Επίκ. καθηγ. Ιωάννης Στριμπής

[1] Προηγήθηκαν τα σεμινάρια με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα» (Οκτώβριος 2019) και «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» (Νοέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *