Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» που οργανώθηκε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις», από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization, EPLO).

To σεμινάριο περιελάμβανε πέντε θεματικές ενότητες που πραγματοποιήθηκαν στις 6, 9, 13, 16 και 20 Μαΐου.

Στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Διεθνής Προστασία Προσφύγων» δίδαξαν η κα. Καλλιόπη Στεφανάκη, Δικηγόρος, Υπεύθυνη Τομέα Νομικής Προστασίας των Προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με αντικείμενο τον ορισμό του πρόσφυγα σύμφωνα με την σύμβαση της Γενεύης, την επικουρική διεθνή προστασία, καθώς και το παγκόσμιο σύμφωνο για τους πρόσφυγες, και η κα. Έρικα Καλαντζή Δικηγόρος και Αναπληρώτρια Συντονίστρια στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικηγόρων για το Άσυλο, με θέμα τα δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία και των αναγνωρισμένων προσφύγων.

Η δεύτερη θεματική ενότητα με θέμα «Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ): Δημιουργία – Εξέλιξη – Ισχύον δίκαιο» είχε ως εισηγητές τον κ. Στάθη Πουλαράκη, Δικηγόρο με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης, και την κα. Εμμανουέλλα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος ομιλητής παρουσίασε την εξέλιξη του ΚΕΣΑ από την Συνθήκη Σέγκεν, την θέσπιση του ΧΕΑΔ μέχρι την υιοθέτηση του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ». Στην συνέχεια η δεύτερη ομιλήτρια παρουσίασε τους λόγους που οδήγησαν στην αναθεώρηση του συστήματος το 2013 («Δουβλίνο ΙΙΙ») και τα νομοθετικά κείμενα του πρωτογενούς και δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου που συγκροτούν το ΚΕΣΑ σήμερα. Η θεματική ολοκληρώθηκε με δεύτερη εισήγηση του κ. Πουλαράκη με ανάλυση της «διοικητικής διευθέτησης» για το μεταναστευτικό που συνήψε η Γερμανία με την Ελλάδα.

Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ απετέλεσε το αντικείμενο της τρίτης θεματικής ενότητας του σεμιναρίου με ομιλητές την κα Λίνα Κουσκουνά, Επικ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Μάρκο Καραβία, Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ΥΜΕΠΟ, και τον κ. Αριστείδη Ψαρρά, Επικεφαλής Γραφείου Αθήνας της Μονάδας Υποστήριξης Διαχείρισης Μεταναστευτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαδοχικά παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση, οι θέσεις των κρατών μελών, με έμφαση στην Ελλάδα, στην τρέχουσα διαπραγμάτευση και οι προοπτικές του εγχειρήματος.

Η τέταρτη θεματική ενότητα του σεμιναρίου ήταν αφιερωμένη στην εφαρμογή του δικαίου προσφύγων και ασύλου σε ιδιαίτερες ομάδες προσώπων. Η Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΕΚΠΑ κα. Χρύσα Τσούκα παρουσίασε το συμφέρον του παιδιού στην εφαρμογή των διεθνών, ενωσιακών και εθνικών διατάξεων για την διεθνή προστασία και το άσυλο. Η κα. Σωτηρία Κασνακούδη, ΥΜΕΠΟ, επικεντρώθηκε στα ζητήματα που θέτει το φαινόμενο της ανιθαγένειας στην εφαρμογή του δικαίου προσφύγων και ασύλου. Τα ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στην εφαρμογή του δικαίου προσφύγων και ασύλου απετέλεσαν το αντικείμενο της εισήγησης της κας Κατερίνας Κόμητα, Δικηγόρου – Συντονίστριας Προγράμματος Αποκατάστασης Επιζώντων Βασανιστηρίων «Προμηθέας», ΕΣΠ, ενώ η κα. Θεοδώρα Γαζή, Δικηγόρος, Υπεύθυνη προστασίας δεδομένων, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (DRC Greece), μίλησε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα.

Το τελικό σεμινάριο εξέτασε τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του δικαίου προσφύγων και ασύλου από τα εθνικά, ενωσιακά και διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Η Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων κα. Κατερίνα Κουτσοπούλου παρουσίασε την σχετική νομολογία του ΣτΕ και των κατωτέρων διοικητικών δικαστηρίων, η Νομικός Σύμβουλος, ΕΝΥ, Τμήμα Δικαίου ΕΕ, ΥΠΕΞ, κα. Μαρία Μιχελογιαννάκη την σχετική νομολογία των δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΕ, και η κυρία Ελένη Μίχα, ΕΔΙΠ, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ, την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας υπήρχε επαρκής χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση, κατά την οποία διεκρινίστηκαν και διευρευνήθηκαν εις βάθος επιμέρους ζητήματα που είχαν τεθεί στις εισηγήσεις.

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» 

 

 
 


 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

«Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»

6 – 20 Μαΐου 2019 

 

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» τριετούς διάρκειας (2017-2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποτελεί το τρίτο σειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διεξάγονται κατά το ακαδ. έτος 2018-19 στο πλαίσιο του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Έργου[1]. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων για το ακαδ. έτος 2018-2019 είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και ώρες 16.00 έως 19.00 από τις 6 ως τις 20 Μαΐου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

 

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Το σεμινάριο -που περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και δύο εργαστήρια ερευνητών- εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις στην εφαρμογή του δικαίου του ασύλου και των προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ειδικότερα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι η διεθνής προστασία των προσφύγων, η δημιουργία, εξέλιξη και εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), οι προτάσεις για την μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ και οι δυναμικές στην σχετική συζήτηση στην ΕΕ, η έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η εφαρμογή του δικαίου ασύλου και προσφύγων σε ιδιαίτερες ομάδες, με έμφαση στο συμφέρον του παιδιού και τους ασυνόδευτους ανήλικους, την οικογενειακή επανένωση, τους ανιθαγενείς, ΛΟΑΤΚΙ, θύματα εμπορίας καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις διαδικασίες ασύλου. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του δικαίου ασύλου και προσφύγων από τα εθνικά δικαστήρια, τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν την παρακολούθηση μεμονωμένης θεματικής ενότητας θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό στο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων» θα πρέπει να το δηλώσουν στην πρώτη θεματική ενότητα, ώστε να συμμετάσχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα λήψης Διπλώματος στην «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» σε όσους συμμετέχουν και στα τρία σεμινάρια του ακαδ. έτους 2018-19, καταθέσουν ερευνητική εργασία και επιτύχουν σε γραπτή εξέταση.

 

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

 

Θεματ. Ενότητες

Ημερομηνία

Τίτλος

1η

Δευτέρα

6/5/2019

16.00-19.00

Διεθνής Προστασία Προσφύγων

2η

Πέμπτη

9/5/2019

16.00-19.00

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ): Δημιουργία – Εξέλιξη – Ισχύον δίκαιο

3η

Δευτέρα

13/5/2019

16.00-19.00

Μεταρρύθμιση ΚΕΣΑ: Προτάσεις – Δυναμικές

4η

Πέμπτη

16/5/2019

16.00-19.00

Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Εφαρμογή σε ιδιαίτερες ομάδες

5η

Δευτέρα

20/5/2019

16.00-19.00

Έλεγχος εφαρμογής Δικαίου Ασύλου και Προσφύγων

 

Δευτέρα

10/6/2019

17.00-19.00

Σεμινάριο ερευνητών*

 

* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

 

Δευτέρα

24/6/2019

17.00-19.00

Εργαστήριο ερευνητών*

 

* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

 

Ομιλητές *

 • Γιάννης Βαληνάκης, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Θεοδώρα Γαζή, Δικηγόρος, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασύλου, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ
 • Έρικα Καλατζή, Δικηγόρος, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Σωτηρία Κασνακούδη, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Κατερίνα Κόμητα, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Μεταξία Κουσκουνά, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Παναγιώτα Μανώλη, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα, Επίκ. Καθηγ., Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Ελένη Μίχα, Δρ., ΕΔΙΠ, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
 • Μαρία Μιχελογιαννάκη, Νομικός Σύμβουλος, ΕΝΥ Τμήμα Δικαίου ΕΕ, ΥΠΕΞ
 • Ρεββέκα-Εμμανουέλλα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Μαρία Παπαπαναγιώτου-Λέζα, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων
 • Στάθης Πουλαράκης, Δικηγόρος
 • Καλλιόπη Στεφανάκη, Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 • Ιωάννης Στριμπής, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπ. Αιγαίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Βασίλης Χατζόπουλος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

*Ενδέχεται να υπάρξουν αντικαταστάσεις με ομιλητές ανάλογου επιπέδου

 

Επικοινωνία: 210.72.20.508 (ώρες 10.00 -15.00)  –  jmcenter-athens@pspa.uoa.gr   

Συντονιστής: Επίκ. καθηγ. Ιωάννης Στριμπής

 

[1] Προηγήθηκαν σεμινάρια με θέμα, αντίστοιχα, «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα» (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018) και «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» (Φεβρ.-Μάρτιος 2019).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *