Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου & προσφύγων: Σύγχρονες ευρωπαϊκές εξελίξεις & συγκριτική διάσταση»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου & προσφύγων: Σύγχρονες ευρωπαϊκές εξελίξεις & συγκριτική διάσταση»

Προκήρυξη 2ου κύκλου εκπαιδευτικών σεμιναρίων

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων: Σύγχρονες ευρωπαϊκές εξελίξεις & συγκριτική διάσταση» και προκηρύσσει:

Α) Μέχρι 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, και

Β) Μέχρι 30 θέσεις συμμετεχόντων με δίδακτρα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, σπουδαστές στρατιωτικών, αστυνομικών και παραγωγικών σχολών λιμενικού σώματος, φοιτητές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ ανθρωπιστικών κατευθύνσεων, καθώς και σε στελέχη ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης: Οι εξωτερικές διαστάσεις» τριετούς διάρκειας (2017-2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τι προσφέρει το σεμινάριο:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις του ευρωπαϊκού δικαίου ασύλου και προσφύγων, καθώς και στην συγκριτική μελέτη των εθνικών συστημάτων ασύλου τόσο των κρατών-μελών όσο και τρίτων χωρών. Ειδικότερα, θα τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με την εξέλιξη της έννοιας της «διεθνούς προστασίας», ενώ έμφαση θα δοθεί στην δημιουργία και εξέλιξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ). Θα μελετηθεί η εφαρμογή του ΚΕΣΑ τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Επίσης, το σεμινάριο θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες συστήματα και πολιτικές ασύλου και προσφύγων τρίτων χωρών, όπως η Αυστραλία και οι ΗΠΑ. Ακόμη, ο ρόλος και η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ και του Δικαστηρίου της ΕΕ, σε σχέση με το άσυλο, θα εξετασθούν. Τέλος, ειδική αναφορά θα γίνει στις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις ενόψει της μεταρρύθμισης του ΚΕΣΑ μετά από την προσφυγική & μεταναστευτική κρίση του 2015, με αναφορά σε ειδικότερα θέματα, όπως το δίκαιο των ασυνόδευτων ανηλίκων, οριακά ζητήματα χορήγησης ασύλου, έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας/χώρας πρώτης υποδοχής, οικογενειακή επανένωση, κτλ.

Χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής. Ειδικότερα, οι υπότροφοι του σεμιναρίου που θα επιλεγούν οφείλουν να παρακολουθήσουν όλες τις ενότητές του, ώστε να λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό στο «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων» θα πρέπει να το δηλώσουν στο πρώτο μάθημα, ώστε να συμμετάσχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του νομικού σεμιναρίου.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Θεματικές ενότητες

Ημερομηνία Χώρος διεξαγωγής

Εισαγωγή – Η εξέλιξη της διεθνούς προστασίας – Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ)

Δευτέρα 29/1/2018

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, Πολυγνώτου 2 και Διοσκούρων, Πλάκα, Αθήνα

Εθνικά συστήματα ασύλου χωρών εκτός ΕΕ & κρατών-μελών ΕΕ

Δευτέρα 5/2/2018

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 8 & Ξενοφώντος 2, Σύνταγμα, Αθήνα

Εφαρμογή του δικαίου του ασύλου & των προσφύγων στην Ελλάδα

Δευτέρα 12/2/2018

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, Πολυγνώτου 2 και Διοσκούρων, Πλάκα, Αθήνα

Μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & του Δικαστηρίου της ΕΕ

Τρίτη   20/2/2018

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 2 & Ηρώδου Αττικού

Ειδικότερα θέματα του δικαίου του ασύλου

Δευτέρα 26/2/2018

Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 2 & Ηρώδου Αττικού

Εργαστήριο ερευνητών*

(*μόνο για την ερευνητική ομάδα)

Δευτέρα 5/3/2018

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κλεομένους 22Α, 5ος όροφος, Λυκαβηττός

Ενδεικτικός κατάλογος ομιλητών

 • Βαληνάκης Γιάννης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Γιωτάκος Δημήτρης, Προϊστάμενος Νομικών Υποθέσεων, Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
 • Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασύλου, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Εκπρόσωποι πρεσβειών κρατών-μελών ΕΕ και τρίτων χωρών
 • Καλπούζος Ιωάννης , Λέκτορας, Ιδρυτής του Global Legal Action Network, City University of London
 • Κούφα Καλλιόπη, Ιδρύτρια και ισόβια Πρόεδρος του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Λιάκουρας Πέτρος, Αναπλ. Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Μαρούδα Μαρία Ντανιέλα , Αναπλ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, Έδρα Jean Monnet EU Solidarity CIPROHA, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αντιπρόεδρος ECRI του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • Νάσκου-Περράκη Παρασκευή, αφ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος «Καλλιόπης Κούφα»
 • Ροζάκης Χρήστος, Πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ομότιμος Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, ΕΚΠΑ
 • Σταυρόπουλος Γεώργιος , Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
 • Στεφανάκη Καλλιόπη , Δικηγόρος, Υπεύθυνη Τομέα Νομικής Προστασίας των Προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
 • Συρίγος Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Χατζόπουλος Βασίλης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Χρυσομάλλης Μιχαήλ , Αναπλ. Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάτοχος Έδρας Jean Monnet, Διευθυντής Τομέα Διεθνών Σπουδών Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Εξ αποστάσεως παρακολούθηση

Παρέχεται η δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως παρακολούθησης (live-streaming) του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, εφόσον συμπληρωθεί επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων. Η σύγχρονη εξ αποστάσεως παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες που αδυνατούν να έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία στο σεμινάριο. Οι εξ αποστάσεως συμμετέχοντες οφείλουν να καταβάλλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα, και δεν υπάρχει δυνατότητα υποτροφίας.

Δίδακτρα

 • Παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για ολόκληρο το Σεμινάριο (εξαιρούνται οι υπότροφοι που θα παρακολουθήσουν δωρεάν το Πρόγραμμα). Για φοιτητές και ανέργους τα δίδακτρα είναι 75 ευρώ.

 • Παρακολούθηση μεμονωμένης ενότητας

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένης ενότητας (κόστος 30 ευρώ/θεματική ενότητα ή 15 ευρώ/θεματική ενότητα για φοιτητές/ανέργους) με χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης της συγκεκριμένης ενότητας/ενοτήτων. Όσοι το επιθυμούν δηλώνουν την ενότητα/τις ενότητες που επιθυμούν στο σχετικό τμήμα της αίτησης συμμετοχής.

Ερευνητικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα επιλεγούν έως 14 δια ζώσης συμμετέχοντες ως Ερευνητές για περίοδο τριών μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεων τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο σχετικό τμήμα της αίτησης συμμετοχής.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής (βλ. συνημμένο) και η ηλεκτρονική αποστολή της, συνοδευόμενη από Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση jmcenter-athens@pspa.uoa.gr μέχρι την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018.

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Επικοινωνία: 210.72.20.508 (ώρες 10.00 με 14.00 καθημερινές ) – jmcenter-athens@pspa.uoa.gr
Υπεύθυνος: κ. Γιάννης Κεχαγιάρας

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *